http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/kop_700.jpg

Datum: 9 september 2013 – nummer 14

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb14/blauwe_lijn.jpg

 
http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb14/lmw_potlood.jpg
 

In het item "Leden IJsselmeervereniging spreken zich uit tegen het Plan Marker Wadden van de vereniging Natuurmonumenten"  (zie onderstaande link) kunnen we u het resultaat van de Ledenraadpleging melden met betrekking tot de Marker Wadden. Aan het eind van het verslag kunt u een samenvatting van de reacties lezen: de leden van de IJsselmeervereniging hebben zich duidelijk uitgesproken.

Naar verwachting zal deze nieuwe koers van de IJsselmeervereniging niet met vreugde worden begroet bij de vereniging Natuurmonumenten. Ook de samenwerkingspartijen in stichting het Blauwe Hart blijken grote moeite te hebben met de zeer duidelijke ledenuitspraak van onze vereniging in dit dossier.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb13/blauwe_lijn.jpg

 


Zeilreis rond de Zuiderzee van Historizon
 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb14/historizon2.jpgSinds jaar en dag organiseert reisbureau Historizon historische reizen en excursies in binnen en buitenland. Naar aanleiding van de uitgave van ons jubileumboek “De pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee” van Henry Havard organiseerde Historizon afgelopen zomer ook een dergelijke reis per zeilend vrachtschip “de Avontuur” langs de belangrijkste locaties uit dit boek. Bijzonderheid daarbij is dat Historizon de hulp van de IJsselmeervereniging inriep om inhoudelijk bij te dragen aan het programma en aan alle deelnemers van de reis een jaar lidmaatschap van onze vereniging cadeau deed.
 

klipper "de Avontuur"

De reis had niet over belangstelling te klagen en was vrijwel direct volgeboekt. Tijdens de trip voer IJsselmeervereniging-voorzitter Jos Teeuwisse mee en hield, ”met Havard in de hand”,  informatieve praatjes over natuur en historie van de bezochte locaties. De reis startte in Monnickendam en doet - net als Henry Havard destijds - o.m. Hoorn, Enkhuizen, Texel  en de Friese kuststeden aan. Voor het volgend seizoen (2014) zal de reis weer worden aangeboden, want alle opvarenden waren zeer enthousiast over de uitstekende georganiseerde reis met prima catering en logies aan boord. Dan zal aan de leden van de IJsselmeervereniging de gelegenheid worden geboden met korting hieraan deel te nemen. Voor velen een unieke gelegenheid om van de cultuurhistorie en de natuur van het IJsselmeergebied te genieten. Wij komen er te zijner tijd op terug.
(foto: klipper "de Avontuur")

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb14/blauwe_lijn.jpg

 


Enkele nieuwsitems - op onze website MEER INFO
 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb14/herman%20verheij.jpg

09-09-2013 - Leden IJsselmeervereniging spreken zich uit tegen het Plan Marker Wadden van de vereniging Natuurmonumenten.
Monnickendam, 9 september 2013 - In de uitslag van een bindende ledenraadpleging steunen 2/3 van de stemmers de - tijdens de laatste ledenvergadering ingediende - motie van Herman Verheij, die het bestuur oproept zich tegen het plan Marker Wadden te keren. In zijn motie acht Verheij het plan strijdig met de belangrijkste kernwaarde van het IJsselmeergebied: het grote open water.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb14/afsluitdijk.jpg

09-09-2013 - Vismigratierivier in Afsluitdijk draagt bij aan Europese natuurverplichtingen.
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is tijdens haar bezoek aan het waddengebied geïnformeerd over het project de vismigratierivier. Dit natuurherstelproject moet zorgen voor een vispassage die door de Afsluitdijk heen gaat. Deze passage vormt een verbinding voor trekvissen die vrij heen en weer willen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb14/rws%20logo.jpg

08-09-2013 - Ruim baan voor vis door de Afsluitdijk
Rijkswaterstaat neemt maatregelen om te zorgen voor een betere vispasseerbaarheid van de Afsluitdijk. Dit moet bijdragen aan een gevarieerdere visstand in het IJsselmeer en de omringende wateren. Daarvoor zijn maatregelen nodig, zoals visvriendelijk sluisbeheer van de bestaande sluizencomplexen, de aanleg van een vispassage bij Den Oever en zoutwaterafvoersystemen bij de Afsluitdijk.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb14/blauwe_lijn.jpg

IJsselmeervereniging

Op de website van de IJsselmeervereniging staat nog veel meer informatie,
dus bezoek deze regelmatig: www.ijsselmeervereniging.nl

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb14/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. aanmeldingen en correspondentie. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

----------------------------------------------------------------------------
- Een bericht naar iemand doorsturen > this link