http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/kop_700.jpg

Datum: 20 juni 2013 – nummer 12

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/blauwe_lijn.jpg

 


IJsselmeer Berichten - Zomer 2013
 

 

Binnenkort ontvangen de leden "IJsselmeer Berichten - Zomer 2013" automatisch in de brievenbus. Onderstaand een overzicht met een deel van de inhoud. Niet-leden kunnen het nummer bestellen via Clubartikelen, maar kunnen ook lid worden. We hebben momenteel een speciale aktie voor nieuwe leden, dus kijk op onze website.
 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/ijb_z_2013.jpg

> 

Een interview met 2e kamerlid Lutz Jacobi:
Opkomen voor de natuur is een kwestie van waarden

> 

Een interview met Arjan Berkhuysen (dir. Waddenvereniging)
"Waddenzee en IJsselmeer moeten weer in de harten van mensen komen"

> 

Bestuur IJsselmeervereniging steunt plan

> 

Marker WaddenMarken Wadden past niet bij traditie IJsselmeervereniging

> 

"Mooi Nederland" in het IJsselmeergebied

> 

Natuur: sleutelen of niet

> 

Column Marten Bierman:
Geen Marker Wadden maar houtribben

> 

Boekbespreking: De drie helden van Uitdam

> 

Stichting Het Blauwe Hart van start met sjiek symposium

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/blauwe_lijn.jpg

 
http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/lmw_potlood.jpg
 

De voorgenomen plannen van Natuurmonumenten voor de ontwikkeling van de Marker Wadden heeft in en buiten onze vereniging veel stof doen opwaaien. In de laatste vergadering is n.a.v. een motie van Herman Verheij besloten hierover een ledenraadpleging uit te schrijven.
In de bovengenoemde uitgave van IJsselmeer Berichten leest u daarom het verhaal van Herman en het voorlopige standpunt van het bestuur van de IJsselmeervereniging.
 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/blauwe_lijn.jpg

 


Enkele Nieuwsitems op onze website - MEER INFO
 

 

 http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/hoornse_hop.jpg

05-06-2013 - Luwte Maatregelen in de Hoornse Hop in een nieuwe fase
In het kader van de ontwikkeling van het Toekomst Bestendige Ecologische Systeem (TBES) in het Markermeer, maakt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu plannen voor dammen en eilanden in de Hoornse Hop ten zuiden van Hoorn. Dit om voldoende rustig en vooral helder water te creëren waarin planten, schaal/schepdieren vissen en vogels een betere overlevingskans hebben.

 

 

 http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/eerde_beulakker_2.jpg

30-05-2013 - Reisschrijver Eerde Beulakker overleden
Vlak voor het sluiten van de kolommen van het zomernummer 2013 van IJsselmeerberichten, vernamen wij over het overlijden van Eerde Beulakker. Bij Eerde, die 69 jaar is geworden, werd twee jaar geleden de ongeneeslijke ziekte ALS vastgesteld.
 

 

 

 http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/onbeperkt_houdbaar_2.jpg

22-05-2013 - Raad voor de Leefomgeving
In zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar’ concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, uitgaan van de kracht van de natuur, verbinden van natuur met andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid, ruimte voor maatschappelijke initiatieven en continuïteit van financiering.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/blauwe_lijn.jpg

IJsselmeervereniging

Op de website van de IJsselmeervereniging staat nog veel meer informatie,
dus bezoek deze regelmatig: www.ijsselmeervereniging.nl

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. aanmeldingen en correspondentie. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

----------------------------------------------------------------------------
- De Nieuwsbrief naar iemand doorsturen > this link