Datum: 18 april 2013 - nummer 11

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

 


IJsselmeer Berichten - Zomer 2013
 

 

Achter de schermen zijn we bezig met het volgende nummer van IJsselmeer Berichten. Uiteraard zal hierin weer een exclusief interview komen met een bekende Nederlander die het IJsselmeer een warm hart toedraagt.

Het thema van deze uitgave zal zijn "Natuur ontwikkeling" en hierover valt veel bij te praten want we zitten met een dilemma: "De natuur opknappen en verbeteren" of "Handen afblijven van de natuur". Er zijn momenteel volop projecten en experimenten gaande die we nauwlettend volgen.

Hierop sluit de motie van Herman Verheij tijdens de laatste Algemene Vergadering van 23 maart j.l. goed aan. Herman stelde dat het standpunt van het bestuur van de vereniging over het plan "Marken Wadden" in strijd is met alles waar de IJsselmeervereniging ooit voor heeft gestaan en is opgericht.
Uiteraard zullen we in deze IJsselmeer Berichten hieraan uitgebreid aandacht besteden en koppelen we dit met een bindende ledenraadpleging over dit onderwerp. 

We beloven u hiermee wederom een zeer interessante uitgave welke begin juni naar de leden verzonden zal worden.  

 

 

 

17-04-2013 - IJsselmeervereniging houdt ledenraadpleging over het plan “Markerwadden” van Natuurmonumenten
Tijdens de goed bezochte Algemene ledenvergadering van 23 maart j.l. in Monnickendam ontstond mede naar aanleiding van een motie van Herman Verheij een pittige discussie over het plan “Marker Wadden” van Natuurmonumenten. Herman nam duidelijk afstand van het standpunt van het bestuur dat het plan van Natuurmonumenten steunt.

 

 

16-04-2013 - Symposium van stichting het Blauwe Hart
Het Blauwe Hart is van start en organiseert om te beginnen een symposium onder het motto “het Blauwe Hart van Nederland, een gebied van waarde”. Duidelijk dat ook de leden van de IJsselmeervereniging worden uitgenodigd om deel te nemen op 23 april, 13.00 in de Rode Hoed in Amsterdam.

 

 

13-04-2013 - Ontwerp Rijksbeleid Windturbineparken ontziet IJsselmeergebied niet
Op 28 maart is de lang verwachte Rijksstructuurvisie Wind op het land verschenen. 
Het definitieve ontwerp wijkt in zoverre van eerdere (losse) plannen af, dat geen windpark gepland staat midden in het Markermeer.

 

 

Overige Nieuws items -> MEER INFO

 

 

 
Blauwe Hart Nieuwsbrief
 

 

Stichting Het Blauwe Hart is onlangs gestart met een eigen electronische Nieuwsbrief. De Stichting is een samenwerkingsverband van de IJsselmeervereniging, de Waddenvereniging, het Landschap Noord-Holland, het Flevolandschap en It Fryske Gea. De Nieuwsbrief zal een keer per maand verzonden worden. 

Aanmelden kan via: www.hetblauwehart.org/actueel/nieuwsbrief

Blauwe Hart Nieuwsbrief: click hier

Meer informatie over het Blauwe Hart: www.hetblauwehart.org
 

Op de website van de IJsselmeervereniging staat nog
veel meer informatie, dus bezoek deze regelmatig:

www.ijsselmeervereniging.nlReacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

 

- De Nieuwsbrief naar iemand doorsturen > this link