Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging op 28 maart 2020 in het Woudagemaal in Lemmer
Publicatie: 19 november 2019
Unesco Werelderfgoed Woudagemaal  in Klokhuis Het Klokhuis maakte een reportage over het Woudagemaal in het kader van haar programma over het Nederlandse werelderfgoed, die op 7 november 2019 werd uitgezonden.  Als voorproefje hierbij de link voor het Klokhuis. https://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/woudagemaal https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4220/woudagemaal
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging is gepland op: zaterdagmiddag 28 maart 2020 om 13.00 uur in het Woudagemaal in Lemmer. Naast de formele ALV zal het inhoudelijk gedeelte gaan over Energie. Op dit punt staat ons heel wat te wachten in het IJsselmeergebied. Hoe stellen we ons hierin op? Verder staat er een bezichtiging van dit bijzondere gemaal op het middagprogramma. Reserveer de datum alvast in uw nieuwe agenda. Gedetailleerde informatie over de agenda en het programma van  de ALV 2020 volgt nog. Informatie Woudagemaal
Nienke van het Klokhuis heeft een kijkje genomen in het Woudagemaal,  grootste stoomgemaal van de wereld. Een gebouw dat zelf even stoom kan afblazen. Dit is uniek in de wereld en daarom Werelderfgoed.
Fotograaf: Daniël Hartog