Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Dijkversterkingsproject Markermeerdijk bij de Raad van State
Publicatie: 12 november 2019
Tijdens de bodemprocedure eind oktober zijn de dijkversterkingsplannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier door de Raad van State tegen het licht gehouden. De IJsselmeervereniging participeert in het collectief van de Stichting Zuyderzeedijk dat de plannen zwaar overtrokken vindt. De monumentale dijk gaat behoorlijk op de schop, grote delen wil men afgraven en vervangen door een industriële kering, met aan de buitenzijde beton. Met de inzet van innovatieve technieken kan de dijk grotendeels behouden blijven. Deskundigen van naam steunen deze kritiek.  
Adviseur Raad van State levert flinke kritiek op Projectplan Markermeerdijken De dijkversterkingsplannen Markermeerdijken hebben forse kritiek gekregen van de onafhankelijk adviseur van de Raad van State. De Stichting advisering bestuursrechtspraak (Stab) die de plannen op verzoek van de Raad doorlichtte, vraagt zich zelfs af of ze wel noodzakelijk zijn. Dat bleek dinsdag bij de Raad van State. Twee dagen had men uitgetrokken voor de bodemprocedure. Dinsdag was de beurt vooral aan de Stichting Zuyderzeedijk die de hele dijkversterking een onnodige operatie vindt. Woensdag komen de individuele bezwaren aan bod. Het projectplan is tegen het licht gehouden door de Stab. De Stab vraagt zich af of de dijkversterking zoals die in het plan is opgenomen wel noodzakelijk is. De Stab zet vraagtekens bij de veiligheidstekorten die zijn berekend en zegt dat die berekeningen niet in de stukken zijn te vinden. Het Stab rapport komt heel dicht bij de kritiek van dijkwetenschappers Ir. Frank Spaargaren, professor Matthijs Kok en professor Han Vrijlink, die de Stichting Zuyderzeedijk hebben geadviseerd. Spaargaren betoogde dinsdag dat de dijkversterking een veel te zware en onnodige ingreep is. Landsadvocaat Liesbeth Schipper bestreed dat de versterking te veel is. “Je doet nooit te veel”, zegt zij. Maar na dit antwoord van de landsadvocaat wees de Raad van State op het kritisch advies van haar adviseur Stab. Er is veel te snel gekozen voor versterking in grond vanuit een te beperkt perspectief.  Er blijkt ook geen MER op een hoger niveau van planvorming – een plan-MER voor de waterveiligheid van het gehele IJsselmeergebied gemaakt te zijn. Aan de onrust in de gelederen van de Alliantie te zien toch een belangrijk punt. Bezwaar tegen het dijkversterkingsplan is er ook omdat broedgebieden voor de visdief verloren zouden gaan. De Vogels zitten nu riant op speciaal aangelegde pontons, maar die zijn tijdelijk zegt bioloog Martin Poot namens de Stichting Zuyderzeedijk e.a. Als die pontons straks zijn weggehaald gaan de visdiefjes niet terug naar hun oorspronkelijke broedplaatsen onder aan de dijk. Dan verdwijnen ze naar de Marker Wadden. De Raad van State moet ook beoordelen of de cultuurhistorische dijk, onderdeel van de Westfriese Omringdijk, niet te veel wordt aangetast. Woensdag kwamen individuele bezwaarmakers aan bod, waaronder naast de bewoners een melkveehouder en een campingeigenaar. Overheden willen snel helderheid over versterken Markermeerdijken Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland voerden woensdag de druk op de Raad van State op om snel een uitspraak te krijgen over het dijkversterkingsplan voor de Markermeerdijken. ,,Als het lang gaat duren komen we terug op onze toezegging dat we voorlopig geen onomkeerbare werkzaamheden zullen verrichten”, zei landsadvocaat Liesbeth Schippers die optrad voor het ministerie en de Alliantie Markermeerdijken. Haar verzoek om door te kunnen gaan met de dijkversterking voor de uitspraak werd echter afgewezen. Lees ook: Dijkbewoners naar Raad van State om versterking Markermeerdijk: "Oordeel is aan de rechter" Dijkversterkingsproject Markermeer in gevaar
De advocaten van de stichting Zuyderzeedijk en Joke van der Meer in overleg met de rechter