Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Tweede fase Marker Wadden in zicht?
Publicatie: 6 november 2019
Voordat er met volle vaart doorgestoomd wordt met de aanleg van nieuwe eilanden zou er een degelijke en onafhankelijke evaluatie van de ecologische effecten moeten liggen. Dat is het standpunt van de IJsselmeervereniging wat betreft verdere uitbreiding van de Marker Wadden. Wij zullen er dan ook op aandringen dat die er eerst komen gaat.    
Zeepost 28 oktober 2019 - Wouter van Dusseldorp Het kan snel beginnen, de aanleg van de tweede fase van de Marker Wadden. Praktisch gezien dan, het geld is nog niet binnen. Initiatiefnemer Natuurmonumenten heeft zicht op een miljoenenbijdrage van het Rijk. ,,We willen meer van die dingen’’, zei gedeputeerde Michiel Rijsberman van Flevoland vorig jaar bij de opening van de Marker Wadden. Ook andere partijen onderstreepten dat ze het niet bij deze vijf eilanden in het Markermeer wilden laten. Directeur Marc van den Tweel van initiatiefnemer Natuurmonumenten: ,,De Marker Wadden betekenen een enorme impuls voor de waterkwaliteit, dat is een legitimatie om door te gaan.” Recreatie Al snel lag er een schets van de tweede fase op tafel. Het gaat om een aantal moeraseilanden tussen de huidige archipel en de Markerwaarddijk én aantal (schier)eilanden aan de kant van Lelystad: goed toegankelijk voor het publiek, een impuls voor de recreatie. Geschatte kosten: 90 miljoen euro. Veel geld, maar nu er kans is op een forse bijdrage van het Rijk kan de uitvoering wel eens snel beginnen. Achterliggende gedachte van de ‘wadden’ is om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur een impuls te geven. Dat werkt, zegt Rita Oppenhuizen van Natuurmonumenten “Vissen komen terug, steeds meer vogels ontdekken de eilanden. Maar wil je het ecosysteem van het gehele Markermeer verbeteren dan zijn er meer eilanden nodig.” Meebetalen Een definitief ontwerp voor fase II is er nog niet. ,,En we zullen in fases moeten aanleggen.’’ Net als bij fase I zullen andere partijen moeten meebetalen overigens, een eventuele bedrag uit Den Haag zal niet alle kosten dekken. Begin november laat het Rijk weten weten of de Marker Wadden in aanmerking komen voor een bijdrage. ,,Spannend’’, zegt Oppenhuizen. Lees het gehele artikel op de bron: Stentor
Tekening van de tweede fase van de Marker Wadden © Provincie Flevoland