Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeer Berichten - Najaar 2019
Goed nieuws:  “IJsselmeer Berichten - Najaar 2019” gaat nu naar de drukker en daarna naar verzender. Het is wederom een unieke uitgave geworden.
Leden ontvangen dit nummer in de tweede helft van oktober automatisch via e-mail of in de brievenbus. Inhoud - IJsselmeer Berichten - Winter 2018/2019
Publicatie: 18 oktober 2019