Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Red de Zuyderzeedijk
Publicatie: 16 september 2019
Voorafgaand aan de Raad van State procedure over de dijkversterking Markermeerdijk wordt er voor bewoners en belangstellenden een bijeenkomst georganiseerd om elkaar een idee te geven van wat ons polderlandschap, zijn bewoners én de DIJK zelf kunnen verwachten. Ieder die onze 800-jarige dijk, als cultureel erfgoed tot provinciaal monument verklaard, ter harte gaat, kom op 20 september om 19.00 – 21.30 uur Grote Kerk van Edam. Grote Kerkstraat 59, Edam Mmv Marian Hund, Willem van Toorn, Tjeerd Dijkstra e.a.