Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Willem Goudswaard in EenVandaag over de Marker Wadden
Publicatie: 15 september 2019
Willem Goudswaard, voormalig chirurg uit Harlingen, vogelaar en bestuurslid van de IJsselmeervereniging sprak met EenVandaag over de Marker Wadden. Hieronder volgt wat door EenVandaag werd uitgezonden op dinsdag 10 september 2019 met een korte samenvatting van het interview door hemzelf.    
Willem Goudswaard van de IJsselmeervereniging is minder blij met de komst van het nieuwe land in het Markermeer. "Natuurlijk, ik zie ook dat er meer vogels zijn gekomen en de eilandjes zijn op zich prachtig. En de methode om slib te gebruiken om de Marker Wadden op te bouwen vind hij 'heel inventief'. Maar hij maakt zich zorgen over het gebrek aan coördinatie. Via de achterdeur toch een Markerwaard Goudswaard pleit daarom voor een pas op de plaats. "Ik ben zeker niet tegen vooruitgang maar ik mis hier een instantie die het totaalplaatje in de gaten houdt. Nu is er weer een plan om nóg eens tienduizend hectare aan Marker Wad aan te leggen. Als dat doorgaat offeren we een aanzienlijk deel van het Markermeer op. En dat is erg. Omdat we het water hard nodig hebben voor ons zoetwatervoorraad en als buffer voor droge maar ook natte tijden. We winnen zand en leggen zonne- en windparken aan, maar wat betekent het als we zoveel water opofferen op langere termijn? Dat weten we nog helemaal niet." De balans is maar moeilijk te vinden en is makkelijk verstoord, vindt hij. "Gelukkig is het Markermeer nu nog open water, maar we moeten niet via een achterdeur alsnog een Markerwaard proberen aan te leggen."
Bezoekers op de Marker Wadden
Willem Goudswaard in EenVandaag met op de achtergrond de windturbines bij Urk
De Marker Wadden missen de dynamiek zoals in de echte wadden die met zijn eilanden en platen door getijdenwerking een veel grotere en veelzijdiger voedselbron zijn voor vogels. De natuur kan hier zijn gang gaan zonder ingrijpen van de mens. Als je wat wilt met het IJsselmeer, dan moet je dynamiek creëren door bijvoorbeeld openingen te maken in de Houtribdijk, zodat stroming van Noord naar Zuid ontstaat. Een verbinding tussen het Markermeer en het IJsselmeer zal de waterkwaliteit goed doen. Voor de visstand zal de vismigratierivier van grote waarde kunnen zijn, vooral voor de trekvis. Ook heb ik gewaarschuwd voor misbruik/aantasting van het IJsselmeer voor energietransitie, recreatiewoningen langs de kust en buitendijks bouwen. Verder hebben we bezwaren tegen zandwinning op industriële schaal, waarbij  gaten ontstaan van 60 meter diep, industrie- eilanden nodig zijn en sterke vertroebeling gaat optreden, vele vaarbewegingen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Tenslotte de horizonvervuiling: het laatste deel van het interview vond plaats met op de achtergrond de windmolens bij Urk. (Samenvatting: Willem Goudswaard)