Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Enkhuizerzand IV
Publicatie: 31 augustus 2019
De IJsselmeervereniging steunt de bewoners en het Zuiderzeemuseum in hun kritiek en acties tegen de plannen van de gemeente Enkhuizen voor herinrichting van het gebied. De vereniging Heemschut roept op tot een dialoog over de toekomst van het gebied.
Heemschut: ‘Maak gebruik van uitstel voor constructieve dialoog Enkhuizerzand’ 26 aug 2019 Enkhuizen Enkhuizerzand Nu de gemeente Enkhuizen heeft bekendgemaakt meer tijd nodig te hebben voor de behandeling van het bestemmingsplan Enkhuizerzand, roept Heemschut de gemeente op om de vrijgekomen tijd te gebruiken voor een constructieve dialoog. “Dit is de kans om de actievoerende partijen bij elkaar te brengen”. Heemschut heeft met blijdschap kennis genomen van de berichten in de media dat de gemeente Enkhuizen heeft besloten de behandeling van het bestemmingsplan Enkhuizerzand minimaal één maand uit te stellen tot oktober. “Dit geeft aan dat de gemeente de 72 ingediende zienswijzen tegen het plan serieus neemt en de tijd neemt voor een goede beantwoording”, aldus Christian Pfeiffer van Heemschut. “Toch roepen wij de gemeente op om op korte termijn een dialoog te starten tussen de partijen die strijden voor en tegen het bestemmingsplan. Wij zien kansen om tot een variant te komen die de steun kan dragen van een groot deel van de partijen. Het lijkt mij in ieders belang als die kansen vooraf worden onderzocht. Mocht er een tussenweg worden gevonden, dan is dat in het belang van alle partijen. Bovendien voortkomt het lange procedures achteraf.” Het nieuws van het uitstel kwam voor Heemschut gisteren onverwachts. De erfgoedbeschermers hadden net een nieuwe actiecampagne afgetrapt in aanloop naar de verwachte behandeling van het bestemmingsplan in september. De online petitie heeft bijna 3000 ondertekeningen en een fysieke actie op straat leverde eind juli nog eens 500 extra handtekeningen op tegen de plannen. Ondanks het nieuws blijft de nieuwe campagne van Heemschut de komende weken doorgaan. “We streven naar zoveel mogelijk handtekeningen. Het doel van de petitie is immers aanpassingen van de huidige plannen. Daar verandert dit uitstel niet zoveel aan. Het biedt, nogmaals, juist nieuwe mogelijkheden.” Heemschut zal het college van Enkhuizen per brief officieel vragen een dialoog over het bestemmingsplan te faciliteren. Zie ook: Teken de petitie tegen aantasting van Enkhuizen, de natuur en het Zuiderzeemuseum!