Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Nog steeds veel fonteinkruid in het Markermeer
Publicatie: 29 juli 2019
De afgelopen weken is op een aantal locaties gemaaid in het Markermeer. Het betreft stukjes waar het de recreatie vaart veel hinder ondervond van het woekerende fonteinkruid. Het betreft inmiddels enige tonnen waterplant. Omdat het Markermeer een groot water is en de maaicapaciteit beperkt, is er nog erg veel fonteinkruid en mijdt de watersport steeds vaker het westelijk Markermeer. Vooral motor- en zeiljachten die wat verder verwijderd van haveningangen varen, ondervinden hier nog veel overlast van. Het blijft overigens niet bij overlast maar er is ook forse schade en enig gevaar verbonden aan de huidige situatie. Fonteinkruid groeit in zeer lange (4 tot 5 meter) en zeer taaie stengels waarin zelfs vrij grote jachten echt vast raken en met hulp van bergers of de reddingboot moeten worden verlost. Omdat het probleem een “blijvertje” is, zien alle jachthavens aan de Noord-Hollandse kust van het Markermeer een sterke achteruitgang van passanten en ligplaatshouders. Als er geen andere oplossing wordt gevonden heeft de watersport en het hiermee verbonden toerisme in de havenstadjes, zijn langste tijd gehad.
Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer Eerder dit jaar hebben het Watersportverbond en de HISWA Vereniging samen de nieuwe stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht. Samen gaan zij zich hard maken om het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer optimaal te organiseren. Een andere werkgroep gaat zich buigen over structurele maatregelen die de groei van waterplanten moet inperken. Vanuit HISWA blijft Gerdina Krijger zich richten op een verruiming van de vergunning, zodat er in de toekomst meer gemaaid kan worden. Waterplantmelder De problematiek met de waterplanten speelt niet alleen op de Randmeren en het Markermeer een rol. Ook op veel plassen groeit het fonteinkruid zo hard dat watersporters er overlast aan ondervinden. Zo zie je op de website en applicatie van Waterplantmelder dat er ook veel meldingen zijn op de Belterwiede, in de kop van Overijssel. Nabij Hoorn zijn er maar liefst 75 meldingen gemaakt.
Bijdrage Kees Schouten (IJsselmeervereniging door en voor leden)