Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Tienduizend terajoule: het IJsselmeer als mega-energiefabriek
Publicatie: 27 mei 2019
Rond de eeuwwisseling vroeg de Milieufederatie Noord Holland aandacht voor de openheid en weidsheid van het IJsselmeergebied. Daarbij wees zij op het belang van uitgestrektheid, stilte en duisternis voor de beleving van het landschap en waarschuwde zij dat de ongebreidelde bebouwing, doorsnijding en onnodige verlichting in hoog tempo een einde zouden maken aan deze oerkwaliteiten.  De toenmalige Raad voor het Landelijk Gebied ging een stap verder in haar rapport “Naar een open IJsselmeergebied”. In haar advies aan de regering wees zij niet alleen op het belang van de openheid, rust en ruimte voor het psychische welzijn, maar het belang ervan voor de toekomstige economische ontwikkeling van de randstad. Nu wij zo’n 20 jaar later midden in een energie- en duurzaamheidstransitie zitten, wordt weer naar het “lege” IJsselmeergebied gewezen als oplossing van alle maatschappelijke opgaven. De IJsselmeervereniging ziet het als haar taak het gezichtpunt van de openheid en het belang van de oerkwaliteiten naar voren te blijven brengen.
Verpest het blauwe hart van Nederland niet! In zijn column van 21 mei “Tienduizend terajoule: het IJsselmeer als mega-energiefabriek” beschrijft Toine Hermans op ironische wijze zijn ontmoeting met  Matthijs Sienot, Tweede Kamerlid van D66, die  drijvende zonnepanelen in het IJsselmeer wil laten plaatsen. Toine is duidelijk  van mening dat die panelen er beter niet kunnen komen en aan het einde valt zo te lezen dat het kwartje ook bij Sienot valt als hij zegt “Dat je een grote open ruimte nodig hebt… ik ga dat zeker meenemen, dankjewel.” Wij van de IJsselmeervereniging willen Toine nog even bijstaan en wijzen op het feit dat het natte hart van Nederland, uniek en het behouden waard is! Het IJsselmeer is een uniek zoetwater gebied, hét natte hart van Nederland en  een groot open landschap. Het is als Natura 2000 gebied het leefgebied van  ontelbare vissen, vogels en planten. Vanaf de dijken rondom het IJsselmeer  kan iedereen genieten van het weidse uitzicht en de historische  stadsgezichten. Bij talloze kleine strandjes is het uitstekend zwemmen in de  zomer. Daarnaast is het een buitengewoon watersportgebied, waar alle  soorten watersportliefhebbers uit de voeten kunnen. Het IJsselmeer is kwetsbaar en voortdurend zijn er aanslagen op de kwaliteit  van het gebied. De IJsselmeervereniging waakt over het gebied. Hoever strekt onze zorg? Het IJsselmeer omvat het IJmeer, de Gouwzee, het Markermeer, de Randmeren en het “kleine” IJsselmeer, tezamen 1840 vierkante kilometer groot. Ook  de oevers, die onverbrekelijk verbonden zijn met maritieme en handelsgeschiedenis van dit grote open water, rekenen we tot het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging wil dat er bij nieuwe plannen in en rond het IJsselmeer rekening wordt gehouden met de waarden van het IJsselmeer. Een groot  open zoetwatermeer en multifunctioneel gebruik staat voorop. De vereniging wil niet dat dit gebied wordt volgebouwd met allerlei grote of kleine eilanden gevuld met zonnepanelen. Uit berekeningen valt op te maken dat ook al plaats je die drijvende zonnepanelen in het IJsselmeer het desondanks slechts een bescheiden bijdrage zal zijn aan de groene energiewinning. Voor die  bijdrage van een paar procent van de energieopgave verpest je grote stukken van het IJsselmeergebied.. Het is noodzakelijk dat er een gedragen nationaal perspectief komt op Energie en Ruimte en dat  regionale en lokale plannen  worden uitgewerkt met bewoners, ondernemers en groene organisaties. Het is daarbij essentieel dat er een positief toekomstverhaal ontstaat door het ontwerpen vanuit kwalitatieve condities, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar hoe en waar de ruimtelijke impact van de energietransitie passend kan zijn, met respect voor de leefomgeving. Het is daarbij nodig de energietransitie te koppelen aan andere ruimtelijke transitie om een kwaliteitsslag in onze leefomgeving te kunnen maken. Kijk dan in deze vooral naar andere gebieden als het IJsselmeergebied is onze oproep aan alle betrokkenen. En tot slot willen wij graag Toine Hermans voor zijn goede inzichten een jaar gratis lidmaatschap aanbieden van de IJsselmeervereniging. Welkom bij de IJsselmeervereniging Toine! Benno van Tilburg Voorzitter IJsselmeervereniging
Voorzitter van de IJsselmeervereniging, Benno van Tilburg sluit aan bij de column van Toine Heijmans onder deze titel en reageert hierbij ook op het noeste plan van D66 om het IJsselmeer vol te leggen met zonnevelden en -eilanden.