Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Enkhuizerzand III - O Enkhuizen, let op uw saek! Laat uw droompark geen nachtmerrie worden.
Publicatie: 26 mei 2019
Het is de vraag of deze vorm van gedateerde verblijfsrecreatie de meest gunstige is voor de gemeente Enkhuizen. Moet er nu nog meer van hetzelfde komen langs het IJsselmeer tegen de huidige trend in? De recreatieve behoefte van fietsers die het rondje IJsselmeer maken en watersporters ligt meer in overnachtingen in de historische binnenstad en een bezoek aan het internationaal bekende Zuiderzee Museum. De IJsselmeervereniging is er een voorstander van dat er een gedeeld kader en regels voor gewenste recreatieve en toeristische ontwikkeling komt, die meer aan de eigentijdse behoefte aan ruimte, rust en cultuurhistorie tegemoet komt. Hierin kan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 een belangrijke rol spelen.
Droomparken: exploitant en eigenaar Enkhuizerzand Het college B&W van Enkhuizen draagt de onderneming Droomparken voor als  exploitant en ook als eigenaar voor het plan Recreatiepark Enkhuizerzand (REZ). Met een brief aan de raad en een persconferentie maakte B&W deze beslissing op 21 mei jl. bekend. Het Comité tot Behoud van het Enkhuizerzand werd zeer kort voor de persconferentie daarvan op de hoogte gesteld en bewoners werd door B&W verzocht de raadszaal te verlaten. Op 24 september komt het bestemmingsplan – hoogstwaarschijnlijk door de ondernemer opgesteld en betaald – in de gemeenteraad ter stemming. Droomparken is een landelijk opererend bedrijf en is eigenaar van 14 recreatieparken. Er lopen nog steeds een flink aantal juridische procedures van de tientallen die aangespannen zijn door ondertekenaars van een zogeheten “koopovereenkomst” tegen de oneigenlijke marketing en verkoopmethoden van het bedrijf. In 2016 werd Andries Bruil, directeur van Droomparken door het programma Radar daarover aan de tand gevoeld. De aanklaagster die deze zaak bij Radar had ingebracht werd – gelukkig voor haar - ter plaatse op de televisie door Bruil vrijgesteld van haar verplichtingen. Anderen dus nog niet. Een soort gelijk lot trof kopers bij Europarcs in Uitdam. Zij hadden op de open dag van Europarcs een contract getekend en  hadden niet op de kleine lettertjes gelet – de koopovereenkomst bleek een beleggingsovereenkomst te zijn – waardoor er ook geen bedenktijd was. Sommigen gingen voor tienduizenden euro’s het schip in. Ook de gemeente Waterland was er in 2006 niet op verdacht dat de voorwaarden bij het bestemmingsplan, die de gemeenteraadsfracties hadden bedongen, in de bijlage terecht waren gekomen. Hierdoor bleken deze voorwaarden – betreffende aantallen eenheden, verleggen van de entree, beperkingen overlast en maximale bouwhoogte, geen enkele rechtsgeldigheid te hebben. Of dit nu een echte vergissing was, blijft in nevelen gehuld. Het bestemmingsplan werd betaald en opgesteld in opdracht van de toenmalige eigenaar door het bureau Oranjewoud. De nieuwe eigenaar zag er geen been in later met meer en hogere bouwplannen te komen (zie foto). De gemeente Waterland en de dorpsraad Uitdam kunnen meepraten over de juridische problemen en kosten die het in zee gaan met dergelijke bedrijven als Europarcs en Droomparken met zich meebrengen.   Ook blijkt de handhaving en het toezicht op het gebruik en beheer van een dergelijk park niet eenvoudig. Het tegengaan van permanente bewoning en de sanering van de ernstige bodemvervuiling in het Markermeer waren indertijd de belangrijkste argumenten van B&W Waterland om het plan door te zetten tegen alle kritiek en acties in. Tegen het bestemmingsplan zijn vele zienswijzen ingediend, ook van het Ministerie van O,C &W en het Zuiderzee Museum, waar op 9 mei een informatieve avond plaats vond. Het verhaal van het IJsselmeer https://erfgoedenruimte.nl/verhaal-van-het-ijsselmeer-verteld-nieuwe-biografie Zuiderzeemuseum: Bestemmingsplan Enkhuizerzand is bedreiging van museale beeld - De Erfgoedstem. https://erfgoedstem.nl/zuiderzeemuseum-bestemmingsplan-enkhuizerzand-is-bedreiging-van-museale-beeld/ Enkhuizen, beschut, beschermt, bewaert u land, let op het sluw bedrog (Naar het geuzenlied uit Valerius' Gedenck-Clanck, 1626, over en een waarschuwing tegen het Spaans bedrog) Bijlage: Raadsbrief Exploitant voor het project REZ met persbericht REZ
Het verkoopbord van Europarcs in Uitdam
Nog meer van hetzelfde?