Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Universiteit Wageningen twijfelt over zonnevelden op IJsselmeer zoals D66 voorstelt
Publicatie: 18 mei 2019
D66 heeft een voorstel voor zonne-eilanden verspreid over het hele IJsselmeergebied. De Universiteit Wageningen zet daar grote vraagtekens bij. De IJsselmeervereniging vindt het van groot belang dat het ecologisch effect van dergelijke grootschalige zonne-eilanden grondig wordt onderzocht. Zij is er voorstander van dat er op basis van het Europese voorzorgsprincipe een beslissing over dergelijke plannen  genomen wordt.
Wageningen Universiteit plaatst vraagtekens bij de ruimte die het IJsselmeer zou bieden voor grootschalige zonne-eilanden. Op het IJsselmeer is plek voor 3760 hectare zonne-energie, staat in een verkenning die in opdracht van de provincies Friesland, Flevoland, Noord-Holland en Overijssel is verricht en eerder dit jaar is gepubliceerd. Maar een onlangs uitgekomen studie van Wageningen Universiteit zet er kanttekeningen bij. ‘Nu al gebrek aan voedsel voor vogels’ ,,Het IJsselmeer is een Natura 2000-gebied, waar veel watervogels nu al gebrek hebben aan voedsel. Bij zulke grootschalige plannen zal uitgezocht moeten worden wat het verlies aan oppervlakte open water voor consequenties heeft voor het voedselaanbod en de beschikbaarheid daarvan’’, zegt het nieuwe rapport. Volgens de auteurs is het gebruikelijk om officieel aangewezen natuurgebieden te mijden bij de zoektocht naar locaties voor zonneparken. Maar dat heeft de verkenning van de vier IJsselmeerprovincies niet in de weg gestaan, luidt de droge conclusie. Effecten op natuur en landschap Het Wageningen-onderzoek is op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitgevoerd. Het moet helderheid verschaffen over effecten van zonneweiden op natuur, landschap en landbouw. De Energieverkenning IJsselmeergebied concludeerde eerder dit jaar dat er in het IJsselmeer geen ruimte meer is voor nieuwe clusters windmolens. Maar wel grootschalig voor zonnestroom. In het Friese deel van het IJsselmeer zou het gaan om minimaal 752 hectare aan zonne-eilanden voor de kust bij Workum, Hindeloopen en Gaasterland. Matthijs Sienot, die voor D66 in de Tweede Kamer zit, wil vaart zetten achter de mogelijkheden op het IJsselmeer. Ook Sienot zegt dat het niet goed gaat met de natuurwaarde van het IJsselmeer. Maar volgens hem kunnen zonneprojecten de natuurontwikkeling goede impulsen geven. Bron: Zeepost 14 mei 2019 Lees het gehele artikel op de bron: LC Plus
Het grootste drijvende zonnepark ter wereld ligt in China. D66 wil iets soortgelijks in het IJsselmeer. © AFP
Plan D66: Zonnepanelen op drijvende eilanden IJsselmeer Duizenden grote zonnepanelen die op drijvende eilanden langzaam over het water bewegen. Zo moet de groene revolutie op het IJsselmeer er uitzien. Volgens D66 kunnen straks een miljoen huishoudens profiteren van stroom, opgewekt door zo’n 4000 hectare aan zonne-eilanden. Dat is bijna 4 % van het oppervlak van het IJsselmeer. Tweede Kamerlid Matthijs Sienot presenteert zijn voorstel vandaag. “Door de reflectie van de zon op het water hebben drijvende zonnepanelen een hoger effect dan zonnepanelen op het dak”, staat in zijn IJsselmeer-plan. Omdat deze zonnepanelen kunnen meedraaien met de zon, levert dat tot 30 procent meer groene stroom op dan panelen op daken. Sienot wil de zonnepanelen zo veel mogelijk verspreiden over het IJsselmeer, zodat ze niet allemaal bij een gemeente of provincie terechtkomen. “Wij willen vanaf het begin zowel met provincies, natuurorganisaties als visserijpartijen goed overleggen waar we dit kunnen doen”, zegt hij. Dergelijk overleg is in het verleden niet altijd vlekkeloos verlopen. Zo kon de regering vorig jaar op veel weerstand rekenen op Urk vanwege de plaatsing van 86 windmolens op zo’n anderhalve kilometer van de kust. “In het begin van die plannenmakerij had echt beter moeten worden overlegd”, erkent Sienot. “We hebben nu de kans om het meteen goed te doen op het IJsselmeer.” Bron: Zeepost 10 mei 2019 Lees het gehele artikel op de bron: Trouw