Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Inwoners Hoorn verzetten zich tegen riviercruiseschepen
Publicatie: 16 mei 2019
Het gemeentebestuur van Hoorn moet maatregelen nemen tegen de lange riviercruiseschepen die het zicht op het historische Oostereiland volledig afdekken. Dat vindt de Belangenvereniging van Bewoners van het Havenkwartier. Maar het gemeentebestuur weigert. Leden van de vereniging stapten maandag 6 mei naar de Raad van State in de hoop dat de Raad het gemeentebestuur dwingt tot maatregelen. En dat hangt af van een nauwkeurige schriftlezing. De Raad moet de regels van het geldende bestemmingsplan bestuderen. Volgens het gemeentebestuur biedt dit plan namelijk geen mogelijkheid om tegen het afmeren van de schepen op te treden. Het plan verbiedt dit afmeren niet, hoe lang de schepen ook zijn. Maar volgens de advocaat van de vereniging omvat het bestemmingsplan ook bijlagen. En daaruit blijkt dat het gemeentebestuur kan optreden tegen aantasting van het beschermde cultuurhistorische karakter van het centrum en het havengebied van Hoorn. Het gemeentebestuur kan dus wel degelijk maatregelen nemen tegen de riviercruiseschepen en dat ook niet kunnen weigeren, aldus de advocaat. Alles geoorloofd? De gemeentewoordvoerder hield tijdens de zitting bij de Raad het been stijf. Allereerst ziet de gemeente het probleem niet zo en in het bestemmingsplan is over het gebruik van schepen in het havengebied volgens de woordvoerder echt niets geregeld. ‘Dan is alles geoorloofd’, reageerde de advocaat van de vereniging. ‘Ook het aanleggen van een olietanker. Dat kan niet de bedoeling zijn.’ De voorzitter van de Raad vond dit ook opmerkelijk. En daar komt bij dat de geldende Havenverordening dit blijkbaar ook niet verbiedt. Volgens de advocaat zijn de cruiseschepen sinds de vaststelling van het bestemmingsplan twee keer zo lang geworden. Ook het aantal dagen dat ze gebruikmaken van de haven is hand over hand toegenomen. Hij stelt verder dat het gemeentebestuur niet eens de moeite heeft genomen een alternatieve plek voor de cruiseschepen aan te wijzen. Bij de Schelphoek is voldoende plek en de toeristenbussen voor de cruiseschepen hoeven dan ook niet door de binnenstad te rijden. De Raad oordeelt over zes weken. Bron: Schuttevaer  8 mei 2019 Lees het gehele artikel op de bron: Westfries Weekblad
Welk toerisme passend en wenselijk is in de historische havenstadjes van het IJsselmeergebied is een maatschappelijk debat waard. Nu de sluis bij Kornerderzand verbreed wordt, zullen er steeds meer en grotere cruiseschepen naar het IJsselmeer komen. Ook bewoners van Hoorn hebben moeite met het toenemend aantal grote cruiseschepen dat aanlegt in de binnenhaven. De IJsselmeervereniging wil dat debat aanzwengelen.