Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Enkhuizerzand
Publicatie: 23 april 2019
De gemeente Enkhuizen heeft al langer plannen om het gebied langs de kust van Enkhuizen ten noorden van het Zuiderzeemuseum opnieuw in te richten. Dit plan, onder de naam Enkhuizerzand, houdt het volgende in: een groot vakantiepark met ongeveer 180 bungalows verplaatsing van de huidige camping en zeilschool verplaatsing en vergroting van het strand aan een nieuw aan te leggen baai Tot en met 15 mei 2019 ligt een ontwerpbestemmingsplan ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen. De IJsselmeervereniging heeft grote bezwaren tegen dit plan en zal zeker een zienswijze indienen. De bezwaren van de IJsselmeervereniging zijn in grote lijnen: het bungalowpark is veel te groot en de negatieve gevolgen voor landschap en natuur zijn onvoldoende onderzocht door de aanleg van het bungalowpark strak tegen het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum tast aan dit niet alleen de museale waarde van dit museum aan maar maakt het uitbreiding voor het museum onmogelijk verplaatsing van de camping leidt tot onnodige kosten voor de huidige gebruikers het dempen van een deel van het IJsselmeer is in strijd met hogere regelgeving. Zodra de zienswijze van de IJsselmeervereniging (in concept) beschikbaar is, zal die ook op de website worden geplaatst. Omdat de gemeenten het ontwerpbestemmingsplan moeilijk vindbaar heeft gemaakt publiceert de IJsselmeervereniging de belangrijkste onderdelen hier als bijlage. Download hier de belangrijkste stukken van het plan: - Kaart - Toelichting - Regels