Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Buitenhaven Muiden in strijd met Stelling van Amsterdam Kustmanifest Gooise Meren van de bewoners precies op tijd
Publicatie: 10 april 2019
Bewoners bieden het Kustmanifest aan op het eilandje Hoofd op 27 maart 2019 Foto’s: Willem Goudswaard
De bewoners van Muiden en omstreken hebben precies op het goede moment hun eigen visie op de ontwikkeling van de kust uitgebracht nu de gemeente na negatief advies afziet van de geplande buitenhaven bij Muiden. De IJsselmeervereniging heeft de kritiek van de bewoners op de plannen voor de buitenhaven bij Muiden steeds onderschreven en is verheugd dat de plannen afgeblazen zijn. Bestuurslid Willem Goudswaard was aanwezig toen de bewoners hun Kustmanifest op 27 maart aanboden aan de wethouder van de gemeente Gooise Meren, die een gemeentelijke kustvisie gaat ontwikkelen.
Plan buitenhaven Muiden in strijd met werelderfgoed Stelling van Amsterdam Begin april kwam het goede nieuws in het Noord Hollands Dagblad dat de gemeente Gooise Meren stopt met de medewerking aan de plannen voor de buitenhaven MuiderPort bij de Westbatterij. Burgemeester en wethouders waren vorig jaar nog meegegaan met de plannen omdat de ontwikkelaars KNSF Vastgoed en Elburg Yachting het aantal ligplaatsen hadden teruggebracht van 600 naar 360 ligplaatsen. De ontwikkeling van de haven gaat echter volgens de provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed niet samen met ’de bescherming van de universele waarde van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam’. Met dit negatief advies is voor de gemeente het plan niet meer haalbaar. Gooise Meren betrekt onderzoek naar een alternatieve locatie nu bij de dor de gemeente op te stellen kustvisie. Bron: Noord Hollands Dagblad 2 april 2019 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190402_10815000/gooise-meren-natuurhaven-muiderport-niet-haalbaar
Kustmanifest Gooise Meren van en door de bewoners Thijn Westermann, Jos Glansbeek en Marianne den Hartog hebben een Kustmanifest Gooise Meren opgesteld als tegenwicht tegen de economische en toeristische ambities van de Metropoolregio Amsterdam en Almere. Samen met verenigingen, stichtingen en inwoners willen zij voor de kust van het Gooise Meer de natuur en landschappelijke waarden behouden en versterken. Zo is al voorkomen dat er recreatiewoningen worden gebouwd aan het strand van het Gooise Meer bij Muiderberg en dat de gemeente afziet van de buitenhaven bij Muiden De IJsselmeervereniging kan zich volledig vinden in dit Manifest omdat dit geheel overeenkomt met de doelstelling van deze vereniging. Op 27 maart konden wij aanwezig zijn bij het aanbieden van het Manifest aan de gemeente en Wethouder. Met een Antiek schip voeren wij naar het eilandje Hoofd. Het was koud, maar gelukkig was de wind wat gaan liggen zodat wij droog op het eilandje aankwamen. Hier werd het Manifest aangeboden. Op de terugweg heb ik nog wat verteld over de IJsselmeervereniging, en het belang ook van deze vereniging lid te worden, omdat de aanslagen het landschap en de natuur voor het gehele IJsselmeer gelden. Willem Goudswaard