Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Petitie Afsluitdijk open voor wandelaars en fietsers
Publicatie: 1 april 2019
Vanaf 1 april 2019 is de Afsluitdijk tussen Den Oever en Kornwerderzand gedurende 3 jaar niet toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Rijkswaterstaat geeft aan dat deze afsluiting nodig is om groot onderhoud, een renovatie uit te voeren. Fietsers en wandelaars kunnen wel gebruik maken van vervangend busvervoer. De afsluiting voor fietsers en wandelaars is extra pijnlijk omdat de komende tijd ook de Houtribdijk niet gebruikt kan worden. Bij veel mensen is fietsen, wandelen rond het IJsselmeer, ‘een rondje IJsselmeer’ erg populair. Het IJsselmeer zelf, de randen hebben immers een belangrijke recreatieve functie. Iets waar de IJsselmeervereniging zich al jaren actief voor inzet. De vereniging steunt daarom dan ook de actie van de Fietsersbond, Wandelnet, Landelijk Fietsplatform en de Wielersportbond richting Rijkswaterstaat om het besluit te heroverwegen, te kijken naar een andere oplossing. Dit kan o.a. door een andere inrichting van de rijbanen, het fietspad in ieder geval tijdens feestdagen en vakanties open te houden. Hierover is op 11 maart jl. een brief gestuurd aan de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland. (zie website fietsersbond) Om hun oproep kracht bij te zetten hebben de organisaties een petitie opgesteld. Deze is te vinden op de website van de fietsersbond www.fietsersbond.nl. Het bestuur van de IJsselmeervereniging roept iedereen op om deze petitie te ondertekenen. Nico Papinau Salm