Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Verbreding sluis Kornwerderzand gaat door
De IJsselmeervereniging heeft zich indertijd terughoudend opgesteld ten opzichte van het plan om de sluis bij Kornwerderzand te verbreden, waardoor cruiseschepen makkelijker vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer en vice versa kunnen komen. De Friese havensteden vroegen steun voor dit plan, dat een flinke schaalvergroting van de gehele scheep- en pleziervaart in het gebied betekent.
Zeepost, 5 maart 2019 De verbreding van de sluis van Kornwerderzand gaat door. Dat zei premier Mark Rutte, die zondagmiddag op verkiezingsbezoek was in Leeuwarden. Rutte moest toegeven dat de verbreding wel heel lang gaat duren, en ook dat er nog een gat van ongeveer 70 miljoen is. Toch beloofde hij dat het allemaal doorgaat. Verantwoordelijk gedeputeerde Klaas Kielstra kreeg al meerdere keren nul op het rekest van de Europese Unie, als reactie op subsidieaanvragen van de provincie. Er is nog altijd een groot financieel gat en de brede sluis is nog lang niet zeker. Nu zei premier Mark Rutte afgelopen weekend in Leeuwarden dat het allemaal wel doorgaat. De kamerfracties van de ChristenUnie en het CDA vinden dat vrij stellig en willen weten hoe die oplossing eruit ziet. “Het is mooi als de premier dat zo stelt, maar hoe gaat hij dat doen. Dat vraag ik me af”, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. “Ik heb gevraagd hoe de regering dit wil aanpakken, dus heb ik aan de minister van Infrastructuur gevraagd welke oplossing de regering ziet om die verbrede sluis te realiseren.” Een bredere sluis zou goed zijn voor de economische ontplooiing van de brede  IJsselmeerregio waar de vier provincies en een aantal gemeentes onder vallen. Ook bij het bedrijfsleven is er veel draagvlak. Lees het gehele artikel met video op de bron: Omroep Friesland
Publicatie: 12 maart 2019