Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Gemeenteraad stemt definitief tegen zandwinning Smals in het IJsselmeer!
De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft woensdagavond 13 februari 2019 in grote meerderheid tegen het plan gestemd voor een grootschalige zandwinning in het IJsselmeer. Een grote overwinning voor het behoud van de natuur en open landschap van het IJsselmeergebied, de inwoners van Gaasterland en natuur- en milieuorganisaties, waaronder de IJsselmeervereniging. Na de discussie in de raad bleek bij de stemming dat alleen het CDA en de VVD voor dit plan stemden, met elf stemmen. De gehele oppositie met onder andere GroenLinks en D66 en de collegepartij FNP (Fryske Nationale Partij), samen goed voor negentien stemmen, waren tegen. De acties tegen dit plan waar de IJsselmeervereniging met onder andere Natuurmonumenten en It Fryske Gea samen optrok met de bewoners van Gaasterland hebben succes gehad en daardoor de FNP over de streep getrokken waardoor er in de raad geen meerderheid meer was. Dit plan zal in ieder geval voorlopig niet doorgaan. Rijk en provincie hebben verklaard, dat zij geen gebruik zullen maken van hun bevoegdheid om dit besluit van de raad terzijde te schuiven. Het is wel even afwachten of de zandwinner Smals over dit besluit naar de Raad van State zal gaan. In dat geval zal de gemeente het besluit om het bestemmingsplan niet aan te passen bij de Raad van State gaan verdedigen. De IJsselmeervereniging zal, samen met andere natuurorganisaties, de gemeente daar zoveel mogelijk in steunen onder andere door als zogenaamde derde-belanghebbende zich te voegen in het proces. Auke Wouda
Zie ook: Friesch Dagblad