Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

‘Toestemming voor zandwinning in IJsselmeer is onterecht afgegeven’
Natuurmonumenten vindt dat de provincie toestemming voor zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterlân onterecht en te vroeg heeft afgegeven. Dat staat in een persverklaring van de organisatie. Daarin vraagt Natuurmonumenten de provincie ook de toestemming in te trekken. Een milieueffectrapportage en een passende beoordeling zijn door de provincie afgenomen en aan de hand daarvan is op 11 september vorig jaar een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Natuurmonumenten vindt dat de milieueffectrapportage op een onjuiste wijze is gecontroleerd en dat schade aan de natuur, met name voor de watervogels, niet uit valt te sluiten. “Wij hebben de milieueffectrapportage nog eens heel goed doorgelezen en daar is toch wel een hele lijst van bedenkingen en opmerkingen uitgekomen”, zegt Arjen Kok, provinciaal ambassadeur van Natuurmonumenten. “Wij zijn ervan overtuigd, dat maken de rapporten en nadere studies duidelijk, dat er omissies zijn waar we met elkaar nog eens goed naar willen kijken.” Vanwege deze bezwaren zou er volgens de Natuurwet genoeg redenen zijn de plannen niet door te laten gaan. Bron: Zeepost 22 januari 2019 Bron: Omroep Friesland
Bezwaren Natuurmonumenten over MER Zandwinning