Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019
Het Waddencentrum wil weten hoeveel personen er 30 maart aanwezig zullen zijn. Als U komt horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of telefoon of SMS naar 06-17177157. De agenda, vergaderstukken en de sprekers voor het inhoudelijkegedeelte van de ALV zullen half februari 2019 op de website gepubliceerd worden. Om alvast over na te denken: Een nieuw te bespreken voorstel van het bestuur is de instelling van drie regio werkgroepen, en wel voor Friesland, Flevoland en Noord Holland. Er zal komende tijd heel wat gaan spelen in het IJsselmeergebied. Er worden nieuwe plannen gesmeed door private partijen en nieuw beleid gemaakt op rijks- provinciaal en gemeentelijk niveau. Om goed en tijdig op de hoogte te blijven hebben wij extra ogen en oren nodig. De bedoeling is dat in elke regio werkgroep bestaat uit twee leden met een bestuurslid als coördinator en contactpersoon. Wie zou daaraan willen bijdragen met zijn/haar netwerk, interesse en expertise? Het gaat er vooral om informatie door te spelen. Niet om veel te vergaderen. “