Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeerberichten 2018 nr. 3
Over de Afsluitdijk zijn de grote beslissingen genomen: versterken en pompen aanbrengen. Maar hoe gaat het met de bijvangst aan vismigratie, schone energie, natuurontwikkeling? Over Nederland ligt een Dikke Stikstofdeken. Naast voortgaande mestfraude wordt het probleem slecht gemonitord door niet kloppende berekening in plaats van meting van de stikstof uitstoot. Gevolg: verpieterende natuurgebieden, maar ook voedsel armoede in kustwateren en grote meren. Het Europese Hof sprak zich onlangs uit over het falende Nederlandse beleid. Biologen produceren goed onderzoek naar de onbalans van fosfaat en stikstof, maar gebeurt ook wat mee? Zoals gebruikelijk praten we u ook bij over actuele zaken, bijvoorbeeld over het onzalige ZANDWINPLAN SMALS bij Gaasterland.
Hekrundstier drukt hekje plat om bij voedsel te komen
Zo rond de jaarwisseling verwachten we het laatste nummer van IJsselmeerberichten van dit jaar. Daarin gaan we in op de Klimaatproblematiek en de gevolgen van de veel snellere zeespiegel stijging dan verwacht, voor Nederland maar vooral het IJsselmeergebied. Daarbij komen ook de plannen voor Energiewinning in het IJsselmeergebied aan de orde.
Ook cultuur-historische verhalen over Oorlog en doodslag op en rond de Zuiderzee en volgen we het Spoor naar Elburg.
Hoe loopt het af met de Oostvaardersplassen, nu de rechter de provincie Flevoland in de gelegenheid heeft gesteld de grote grazers af te voeren en de edelherten grotendeels af te schieten?
Uit de “Klimaat Atlas Noord-Holland”