Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

10de Noord-Hollandse Natuurdag: nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur
Op zaterdag 1 december zijn alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers welkom op de 10de Noord-Hollandse Natuurdag. De dag is voor vrijwilligers én professionals. Het programma bestaat uit maar liefst 12 presentaties in twee parallelle sessies rond het thema ‘nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur’. De dag opent met een opmerkelijke visie van Esther Blom van Ark Natuurontwikkeling op de toekomst van de Noord-Hollandse natuur. Piet Veel vertelt over 20 jaar libellen tellen in Zuid- Kennemerland en aansluitend wordt de libellenatlas voor dit gebied gepresenteerd. Veel goede sprekers Kees Scharringa gaat in op de Noord-Hollandse vogeltrends naar aanleiding van het verschijnen van de Vogelatlas. En wist u dat grote sterns een nieuw Texels exportproduct zijn? Mardik Leopold vertelt er over. Ook zijn er bijzondere resultaten te melden over voedselzoekende kerkuilen die met gps-zenders zijn gemerkt. Ben Griffioen vertelt over een zeer actueel thema: migratie van vissen. Ook is er aandacht voor de grootschalige telling van broedende stadsvogels door Gert de Jong. Andere onderwerpen: zijn mossen in de duinen, de toekomst van het veen en natuurlijke begrazing. Nieuw zijn ultra korte flitspresentaties over de tengere distel, over zee-eenden en over het boek bloeiende duinen. Peter van den Brandhof sluit de dag af met spectaculaire dronebeelden die hij gebruikt voor onderzoek en natuurbescherming. Nadere informatie Naast de lezingen is er een goed gevulde informatiemarkt met stands van diverse Noord- Hollandse organisaties en met tweede hands natuurboeken. Tijden: 10.00 uur tot 16.00 uur. Locatie: Aristo Amsterdam tegenover Station Amsterdam Sloterdijk. Toegang gratis. De POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna) en Landschap Noord-Holland organiseren de dag, de Nationale Postcode Loterij en de Provincie Noord-Holland maken het financieel mogelijk. Kijk voor het programma op www.landschapnoordholland.nl/natuurdag
Uit de visie van Ark Natuurontwikkeling
Rode Heidelibel, foto Henk van Bruggen