Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Faunabescherming naar rechter om afschot herten in Oostvaardersplassen te voorkomen
De Faunabescherming heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning die de provincie Flevoland verleent om eind oktober te beginnen met het afschieten van meer dan 1000 edelherten in het gebied de Oostvaardersplassen bij Almere. Ook heeft de stichting de rechter gevraagd op korte termijn een voorlopige voorziening te treffen, zodat voorkomen kan worden dat er met het afschot wordt begonnen vóór de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan. De Faunabescherming is er van overtuigd dat het besluit van de provincie in strijd is met de Wet Natuurbescherming. Het schieten van een beschermde diersoort is alleen in uiterste noodzaak mogelijk, als er geen alternatieven zijn en moet beschreven staan in een goedgekeurd provinciaal Faunabeheerplan. Aan deze eisen wordt niet voldaan, meent de Faunabescherming. De goedgekeurde plannen om de grote grazers in Flevoland te beheren, gaan niet uit van het schieten van grote aantallen herten. De Faunabescherming meent dat het besluit om louter politieke redenen is genomen en dat het niet stoelt op een gewijzigd ecologisch of anderszins wetenschappelijk verantwoord inzicht. Een alternatief zou kunnen zijn, veel meer of desnoods alle paarden en runderen uit het gebied verwijderen, waardoor de herten voorlopig genoeg ruimte hebben. Ook kan op korte termijn het gebied in zuidelijke richting worden vergroot. bron: Faunabescherming, 01/10/18 Copyright ©2018 AgriHolland