Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

‘Nationaal park Nieuw Land’ officieel erkend
Op 1 oktober 2018 heeft Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) tijdens een bijeenkomst bij provincie Flevoland bekendgemaakt dat zij de status van nationaal park heeft toegekend aan Nieuw Land. Nationale parken zijn het visitekaartje van de Nederlandse natuur. Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden. Het is een uniek en typisch Nederlands gebied, omdat het is ontstaan door de inpoldering en afsluiting van de Zuiderzee. In grote delen van het aangewezen gebied kreeg de natuur alle ruimte. Zo ontstond een uniek samenspel van mens en natuur. Omdat het bij Nationale Parken niet alleen gaat om natuurontwikkeling, maar ook de balans met de menselijke aanwezigheid belangrijk is, had het volgens de IJsselmeervereniging voor de hand gelegen om het gehele IJsselmeergebied tot nationaal park te benoemen. Zover is het nog niet! De status van nationaal park biedt extra bescherming voor de landschappelijke waarden en extra financiële mogelijkheden om het aangewezen gebied verder te ontwikkelen. Daar is ook de IJsselmeervereniging blij mee. Volop in ontwikkeling Nieuw Land is voor Nederland een bijzonder en uniek nationaal park met 4 natuurgebieden. Elk gebied heeft een eigen karakter, maar de gebieden horen wel bij elkaar. Ze waren namelijk nooit ontstaan zonder de mens: door het temmen van de Zuiderzee, zijn de polder en het Markermeer ontstaan. Alle gebieden zijn nog volop in ontwikkeling. Samen met Staatsbosbeheer, Flevo-landschap, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, gemeente Almere en gemeente Lelystad werkt provincie Flevoland aan die ontwikkeling. Kernwaarden van Nieuw Land zijn toonaangevend, open, avontuurlijk, levendig en innovatief. Nationaal park Nieuw Land is circa 28.903 hectare groot en bestaat voor ruim driekwart uit water. De Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen en de Marker Wadden1 vormen met pakweg 25.886 hectare de kern van het nationaal park. Meer dan natuur ontwikkelen Zoals te verwachten richten de gemeenten en provincie zich sterk op de kansen die de nieuwe status biedt voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid in het toerisme. “Het park biedt kansen voor toerisme, kansen voor werkgelegenheid en kansen voor economische ontwikkeling. Een economische ontwikkeling die bijdraagt aan de ontwikkeling en beheer van de natuur” aldus de bestuurders van Flevoland. Minister Schouten: “Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders. Het zet de regio op de kaart en het hoort bij de andere nationale parken die we graag internationaal uitdragen.” Hopelijk vinden de bestuurders de juiste balans tussen ecologie en landschap enerzijds en economische ontwikkeling anderzijds: Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Samen met onze partners gaan we de komende jaren investeren om ervoor te zorgen dat economie en natuurontwikkeling elkaar versterken. Het is een nationaal park met prachtige, spectaculaire natuur op Flevolandse schaal. Het is groot, uitgestrekt en je kan er enorm van genieten.” Door de partners is bureau Mecanoo geselecteerd voor het ontwikkelen van de ruimtelijke visie van Nationaal Park Nieuw Land. Meer informatie over Nieuw Land? Ga naar nationaalparknieuwland.nl 
Nationaal park Nieuw Land Minister Schouten bij Nationaal Park Nieuwland
Minister Schouten bij Nationaal Park Nieuwland