Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

UITNODIGING - Afscheid Herman Verheij
Beste collega’s en andere vrienden van Herman Verheij, Herman gaat met pensioen. Dit willen we als Waddenvereniging niet ongemerkt voorbij laten gaan! Ter gelegenheid van het afscheid van Herman nodigen wij u uit voor het mini-symposium “Samen naar de haaien”. Datum: 5 oktober 2018 Locatie: Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur Klik hier voor een routebeschrijving naar het museum en informatie over parkeren. Programma 14.00-14.10 Opening symposium (Lutz Jacobi) 14.10-14.40 De stand van de kennis over haaien (en roggen) in de Waddenzee (Paddy Walker) 14.40-15.10 Belang van het voedselweb (Wouter van der Heij) 15.10-15.30 Koffiepauze 15.30-16.00 Belang van de vissers (Barbara Holierhoek) 16.00-16.30 Toelichting op het project (Linda Planthof) 16.30 Wijze woorden van Herman Inschrijven Aansluitend op het symposium is er een afscheidsreceptie waar u natuurlijk ook van harte welkom bent. Om u aan te melden voor deze middag stuurt u een mail naar info@waddenvereniging.nl. Wij verzoeken u dat voor 28 september a.s. te doen. Wilt u in uw bevestiging aangeven of u aan het symposium, de receptie of aan beide wilt deelnemen en met hoeveel personen u komt? Neem bij vragen contact op met Lies van Nieuwerburgh via 0517 493 693. Cadeau naar de haaien Herman is naast zijn werk voor de Waddenvereniging ook voorzitter van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. Deze organisatie zet zich in voor het bestuderen en beschermen van haaien en roggen. Herman stelt het erg op prijs als u bij wijze van afscheidscadeau een bijdrage zou willen geven aan een onderzoeksproject naar haaien in de Waddenzee. Dit kan door geld te storten op rekeningnummer IBAN: NL52 TRIO 0784 7315 27 t.n.v.: NEV en o.v.v.: SndH. Projectbeschrijving Het vaststellen van de rol van de Waddenzee in de levenscyclus van migrerende vissoorten is een onderwerp dat momenteel hoog op de kennisagenda staat. Een diergroep waar we nog heel weinig van weten in de Waddenzee is de haai. Van lokale vissers weten we echter dat ze er zeker voorkomen. Eerder werd er aangenomen dat haaien in de Waddenzee slechts dwaalgasten waren, maar door toenemende vangsten van pasgeboren diertjes en grote vrouwtjes in de Waddenzee en de buitendelta’s is er nu het vermoeden dat het gebied een rol speelt in de levenscyclus van de soort. Om dit te onderzoeken is samenwerking noodzakelijk. Doel van dit project is de samenwerking tussen natuurorganisaties, vissers en kennisinstituten te bevorderen. Om dit te kunnen bereiken is er een platform/website nodig waar informatie op gedeeld kan worden. Zo kan de kennis en visie van alle partijen over haaien in de Wadden samengebracht worden. Hiermee kan een beter beeld worden gevormd over het voorkomen en het habitatgebruik van haaien en de mogelijke rol die de Waddenzee hierin speelt. U kunt de voortgang van het project volgen via: www.elasmobranch.nl. We hopen u te ontmoeten op 5 oktober! Hartelijke groet, Lutz Jacobi Directeur Waddenvereniging
Wie is Herman Verheij?  Herman werkte de afgelopen decennia bij de Waddenvereniging, waar hij veel heeft betekend voor beleid, onderzoek en internationale contacten. Hij was vroeger ook zeer actief lid van de IJsselmeervereniging en heeft kostbare know-how en zijn “natte” hart op de juiste plaats. Omdat wij hopen dat hij na zijn pensioen weer wat tijd voor onze vereniging heeft, wensen wij hem een prachtig afscheid bij de Waddenvereniging. Dat wordt daar “gevierd” met een mooie conferentie o.a. over haaien en roggen.