Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeertop 2018 - De kracht van de samenwerking
Op 27 september vindt de IJsselmeertop plaats in Fryslân. Het evenement voor iedereen die betrokken is bij het IJsselmeergebied. U bent van harte welkom! Programma Datum:            donderdag 27 september 2018 Tijd:                 9.30 tot 16.30 uur Locaties:         WTC Expo, Leeuwarden en Afsluitdijk Wadden Center, Kornwerderzand We beginnen ’s ochtends in Leeuwarden met een inhoudelijk programma over o.a. watertechnologie, Deltaprogramma IJsselmeergebied en Agenda IJsselmeergebied 2050. ’s Middags vertrekken we per bus naar het gloednieuwe Afsluitdijk Wadden Center. Daar hoort u alles over Friese aanpak bij samenwerkingsprogramma’s en het megaproject Versterking Afsluitdijk. Uiteraard kunt u de expositie in het Afsluitdijk Wadden Center bezoeken. Het complete programma voor de IJsselmeertop volgt begin september.   Aanmelden Bent u erbij? U kunt zich nog aanmelden.