Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

1,25 miljoen extra voor aanpak fonteinkruid
40 kuub fonteinkruid krijgt enkeltje Marker Wadden Wethouder De Jong praat met vissers op de maaiboot die in vier dagen 40 kuub fonteinkruid heeft afgesneden en opgevist. Eric Molenaar - 14 jul. 2017 Wethouder Judith de Jong van Hoorn heeft zich vrijdag door vissers Wouter Hager en Siem Hoekman uit Genemuiden laten inlichten over de vorderingen met het maaien van fonteinkruid. De vissers waren vrijdag even in Hoorn, vlak voor ze, net als vorige week, 40 kuub van de ongewenste woekerplant naar natuurgebied Marker Wadden brachten. Daar mag het worden gestort. Voor het derde jaar trekken de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam en Waterland en de provincie geld uit, zo’n 40.000 euro, om het fonteinkruid te laten maaien op de plekken waar de watersport er het meeste last van heeft. Het gaat om stroken richting Hoorn (49 hectare), Schardam (25), Warder (25) en Edam- Volendam (26). De Jong weet als zeiler uit eigen ervaring dat het dit jaar erger is. ,,Je ziet het overal drijven.’’ Ze zegt heel goed te snappen dat mensen zeggen dat 125 hectare maaien onvoldoende is. ,,Maar het is wel wat we financieel kunnen dragen.’’ Ze blijft goede hoop houden dat Rijkswaterstaat en het ministerie gaan bijdragen, wat nodig is om de strijd tegen het fonteinkruid te kunnen voortzetten. ,,Voor het eerst zitten we met het ministerie om tafel en we trekken nu ook samen op met de Randmeren. Dit is een gezamenlijk belang.’’
De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, de Randmeren en het IJmeer wordt aangepakt. Voor dit jaar gaat het om het maaien van de waterplanten in Markermeer en IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer (naar ca. 600 ha). Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. De provincie Noord-Holland en vijf waterrecreatie-partners hebben de krachten gebundeld en dit aanbod uitgewerkt om het IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Ook gemeenten en private partijen steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar 1,25 miljoen euro extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossing. Dit door de komende vijf jaar extra recreatie-betonning in het gebied aan te brengen, recreatievaargeulen te creëren en de handleiding voor het maaien van waterplanten te versoepelen, zodat er meer en vaker gemaaid kan worden.
Eddie de Paepe - 28 mrt. 2018
© Foto Henk de Weerd
(Met dank aan www.zeepost.nl)