Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Uitnodiging Platform IJsselmeergebied 21 juni 2018, Smedinghuis te Lelystad
Beste betrokkene bij het IJsselmeergebied, De Agenda IJsselmeergebied 2050 streeft naar het gezamenlijk verder bouwen aan een kennisbasis, zodat ook de uitvoering van de plannen, projecten en ideeën opgepakt kan worden. Nu de instemmingsverklaring ondertekend is, kunnen we ook daarin verdere stappen zetten. Om daarbij te ondersteunen, organiseren we per jaar drie bijeenkomsten onder de titel ‘Platform IJsselmeergebied’. In deze bijeenkomsten worden concrete vragen uit de praktijk verbonden aan wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring voor de Agenda IJsselmeergebied 2050 en daarmee het vullen van de kennis- en innovatie agenda. Een ander doel is het onderhouden en voeden van het netwerk én het vullen van de uitvoeringsagenda zodat we daadwerkelijk, met de juiste kennis en innovaties en mensen, aan de slag kunnen. U krijgt deze uitnodiging omdat u onze nieuwsbrief ontvangt en/of eerder deel hebt genomen aan bijeenkomsten in het kader van Agenda IJsselmeergebied 2050. De eerste bijeenkomst in dit kader vindt plaats op 21 juni 2018*. De thema’s zijn Ecologie en Ruimtelijke Kwaliteit. Tijdens deze bijeenkomst vindt ook de aanbieding plaats van het boek ‘IJsselmeergebied, een ruimtelijk perspectief’ van de hand van prof. Frits Palmboom (zie bijgevoegde folder). Het boek is na afloop van de bijeenkomst ter plekke te verkrijgen. Op 21 juni voor de speciale prijs van € 25! Voor het volledige programma verwijs ik naar de bijlage! Bij vragen kunt u contact opnemen met de ondergetekenden. Graag tot 21 juni! Hartelijke groet, namens het team Agenda IJsselmeergebied 2050, Roel Doef, 06-22196409 Ute Menke, 06-51997745 Bijlagen: Programma 21 juni 2018 - Platform IJsselmeergebied - Lelystad Folder “IJsselmeergebied, een ruimtelijk perspectief” *) Voor de agenda: De tweede bijeenkomst is 6 september met als mogelijk thema Recreatie/toerisme. De derde bijeenkomst staat gepland voor 15 november met als mogelijk thema Energie.
Uitnodiging Platform IJsselmeergebied Donderdag 21 juni 2018  10.00-16.00 uur, aansluitend borrel Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2, Lelystad
Meld je aan! Meld je zo spoedig mogelijk aan (vóór 15 juni) door een email te sturen naar: roel.doef@rws.nl en het beantwoorden van onderstaande: Ik kom voor het ochtenddeel                  ja/nee Ik neem deel aan de lunch                     ja/nee (eventuele dieetwensen svp aangeven) Ik kom voor het middagdeel                   ja/nee Ik neem deel aan de borrel                    ja/nee NB: Door je aan te melden rekenen wij, ook qua catering, op jouw komst. Wij gaan er dan ook van uit dat je er echt bij bent.