Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

De enige vuurtoren van Amsterdam gaat weer branden
Volgend jaar gaat op Vuurtoreneiland, waar al sinds 1701 een vuurtoren staat, het licht weer aan. Eind 2016 werd het licht gedoofd, tot verdriet van het restaurant op het eiland en de bewoners van IJburg die erop uitkijken. Volgens eigenaar Rijkswaterstaat had de vuurtoren geen functie meer sinds er verlichte boeien liggen in de vaargeul. Het vuurtorenlicht zou de scheepvaart zelfs in verwarring kunnen brengen. In de tussentijd werd wel gesproken over de mogelijkheid om de vuurtoren weer te laten branden met een zwakker licht. Daarover heeft Rijkswaterstaat nu overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer en de uitbaters van restaurant Vuurtoreneiland, die het eiland voor dertig jaar pachten van Staatsbosbeheer.   Net als het eiland wordt de vuurtoren eigendom van Staatsbosbeheer. De vuurtoren uit 1893 krijgt ‘een flinke opknapbeurt’, zoals een woordvoerder het noemt. Het is de bedoeling dat de renovatie volgend jaar in het voorjaar klaar is. Daarna komt ook de vuurtoren in handen van de uitbaters van het restaurant, die het onderhoud op zich nemen. Mogelijk krijgen bezoekers aan het eiland straks ook de mogelijkheid de toren te beklimmen. “We gaan er geen commercieel ding van maken, maar als het aan ons ligt, is de toren straks ook te bezichtigen.” Het is nog wel de vraag of het licht straks overal op IJburg goed te zien is. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat het licht minder fel wordt, om de scheepvaart niet in verwarring te brengen. Bij helder zicht reikt het licht straks nog maar één zeemijl (1,9 kilometer) ver. Lees het gehele artikel op de bron: Parool