Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Mag ik me even voorstellen...
Geachte leden, Tijdens de ALV ben ik toegetreden tot het bestuur met als portefeuille ruimtelijke ontwikkeling. Mijn naam is Jan van Vloten, 78 jaar, getrouwd 2 zonen. Geboren en getogen in Nieuwendam. Na de hbs heb ik voornamelijk een technische opleiding gevolgd en ben directeur geworden van twee garage bedrijven in Amsterdam Noord. Ik heb altijd veel gezeild ook op het IJsselmeer. Mijn belangstelling voor IJsselmeer en Waddenzee is ontstaan na vele berichten over de toekomst van beide gebieden in positieve en negatieve zin. Ik hoop een bijdrage te leveren aan het positieve. Jan van Vloten