Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeervereniging - Algemene Ledenvergadering 24 maart 2018 Onderwerp: Agenda IJsselmeergebied 2050
Wat staat u te wachten? Binnenkort brengen rijk en betrokken provincies de zogenaamde Agenda IJsselmeergebied 2050 naar buiten. Na ruim twee jaar consultaties en ateliers waaraan vele betrokkenen, waaronder bestuursleden van de IJsselmeervereniging hebben deelgenomen. Dit is nog geen ‘plan” voor het gebied of een concreet richtinggevend perspectief, maar het zet wel de onderwerpen die er toe doen op een rij geeft ontwikkelingsrichtingen waaruit gekozen kan worden aan en doet een voorzet voor de manier van besturen en onderzoeken voor een verantwoorde toekomst van het gebied. Wij zijn blij dat we aan het begin van de discussie over de nota met onze leden in gesprek kunnen gaan over bedreigingen en kansen voor `ons` gebied. Het wordt dan ook een middag waarop bestuur en leden met elkaar in discussie kunnen gaan over de vraagstukken en perspectieven die er toe doen en over de richting die moet worden ingeslagen. De middag wordt als  volgt ingedeeld: Vanuit het bestuur geeft bestuurslid Frans de Nooij een korte terugblik over 30 jaar plannen maken voor het IJsselmeergebied en zet kansen en bedreigingen die nu op ons afkomen zo goed mogelijk op een rij. Daarna is het woord aan Pieter den Besten, programmaleider van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en medewerker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het zal schetsen wat er toe nu toe bereikt is op het punt van visievorming en samenwerking. Kernpunten zijn de mogelijke scenario´s voor natuurontwikkeling en energietransitie, de samenwerkingsprojecten op regionaal niveau, de zogenaamde governance en de onderzoeksagenda die bij een verantwoord beleid hoort. Daarna is het woord aan de zaal. U kunt natuurlijk commentaar geven bij het verhaal van Pieter den Besten, maar ook uw zorgen uitspreken en ook  uw verwachtingen voor positieve verandering. Dit zal behulpzaam zijn bij het formuleren van onze reactie op de Agenda 2050, maar hopelijk ook het bestuur en zijn nieuwe voorzitter richting en steun geven over de onderwerpen waar we ons de komende jaren sterk voor moeten maken. U bepaalt zo mede de agenda van de Vereniging! Komen dus en meedoen met de discussie!! Website Agenda IJsselmeergebied 2050