Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018
Algemene Ledenvergadering 2018 zaterdag 24 maart 2018 Aanvang: vanaf 13.00 uur
De stukken voor deze ledenvergadering kunt u onderstaand downloaden: Agenda ALV 2018 (134 kB .pdf) Agendapunt 3 - Verslag vorige ALV - 28 januari 2017 (181 kB .pdf) Agendapunt 5 - Jaarrekening 2017 en Begroting 2018 (156 kB .pdf) Agendapunt 6 - Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018 (200 kB .pdf) Agendapunt 7 - Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement (150 kB .pdf)   Wilt u de stukken vooraf toegestuurd krijgen, stuurt u dan een e-mail naar  info@ijsselmeervereniging.nl, of bel met Kees Schouten, tel 06 46046085
Mirror Paviljoen Hemmeland - Waterlandse Zeedijk 1 1141 LC  Monnickendam
klik op de foto voor vergroting
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018 Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 13.00 uur We heten u van harte welkom in het Mirror Paviljoen Hemmeland - Waterlandse Zeedijk 1 1141 LC  Monnickendam Op de agenda staan o.a.: De benoeming van een nieuwe Voorzitter: Benno van Tilburg Nieuwe prioriteiten: - Gebiedsagenda 2050 IJsselmeergebied, zoals die door de verschillende overheden  gezamenlijk wordt ontworpen; - De internationale functie van het IJsselmeergebied voor trek- en standvogels; - Het beheerplan voor het IJsselmeergebied als Natura-2000-gebied; - Het IJsselmeergebied als Nationaal Park; - De doorlaatbare Houtribdijk; - Onderwijsprojecten over het IJsselmeergebied. Aan al deze onderwerpen wordt aandacht besteed in het jaarplan 2018 en ook in de laatste IJsselmeerberichten komen in meerdere artikelen deze onderwerpen aan de orde. Als laatste agendapunt komt zoals gebruikelijk de jaarlijkse beslissing over het voortbestaan van onze vereniging aan de orde! Na de formele agenda zal een interessante presentatie worden gehouden over de Gebiedsagenda 2050 IJsselmeergebied. Hoe ziet de toekomst van ons IJsselmeergebied er uit?