Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden: voor de functie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Communicatie en Publiciteit
Na jaren trouwe dienst gaan twee bestuursleden – Barbara van Beijma en Kees Schouten - van onze vereniging afscheid nemen. Voor hun functies zoeken we twee enthousiaste nieuwe bestuurders. Het bestuurs- lidmaatschap van de IJsselmeervereniging is vooral een ‘doe-functie’ in een bestuursteam dat klaarstaat voor een belangrijke periode voor het IJsselmeergebied, waar momenteel veel aan de hand is. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd en hun onkosten worden vergoed. We zorgen voor een verantwoorde inwerksituatie. Voor de portefeuille ruimtelijke ontwikkelingen is een van de twee functies vacant en het huidige lid is beschikbaar om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid taken te verdelen. Voor de portefeuille communicatie en publiciteit wordt het huidige bestuurslid vrijwilliger en hij ondersteunt vooralsnog het nieuwe bestuurslid in zijn/haar taken.
De activiteiten ter verwezenlijking van de doelstelling van de IJsselmeervereniging beslaan drie evenwaardige gebieden: 1. Kennisverwerving en kritisch volgen en beïnvloeden van bestuur en beleid van belangrijke gremia rondom het IJsselmeergebied, waaronder vooral de provincies 2. Het voeren van procedures op het gebied van inspraak en bestuurlijk recht met het oog op voorkoming van onwenselijke en het stimuleren van wenselijke ontwikkelingen 3. Het maatschappelijk verspreiden van kennis, inzicht en betrokkenheid bij de grote nationale waarde van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van het IJsselmeergebied. Het eerste beleidsveld omvat de portefeuille van het bestuursduo ruimtelijke ontwikkelingen. Het derde beleidsveld omvat de portefeuille van het bestuurslid communicatie en publiciteit. Voorwaarde voor het beheren van beide portefeuilles is het hebben van (of willen verwerven van) behoorlijke kennis en meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het IJsselmeergebied. Enthousiasme en geloof in de mogelijkheden van onze vereniging om echt iets te betekenen voor het behoud van de natuur en de schoonheid van het IJsselmeergebied is waar het om gaat. Ook zijn voor beide functies een aantal vaardigheden van belang. Het gaat hierbij vooral om schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Voor de functie ruimtelijk beleid is affiniteit met de beleidsvorming op het gebied van natuur en landschap van belang. Voor de functie communicatie en publiciteit is enige kennis en vaardigheid op het gebied van de totstandkoming van communicatiemiddelen, zoals ons magazine, de website, een digitale nieuwsbrief en sociale media zoals Facebook, wel erg nuttig. Belangstelling? Reageer naar info@ijsselmeervereniging.nl en voeg een beknopt cv toe. We nodigen je graag uit voor een gesprek De tekst vanuit IJsselmeer Berichten
Barbara van Beijma-van Dam
Kees Schouten
Belangstellenden voor de vacature(s) zijn van harte welkom op de a.s. Algemene Leden Vergadering. Men kan dan kennismaken met het bestuur en overige leden en verder praten over de inhoud van de vacatures.