Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Kans op vliegtuigbotsingen met vogels is bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol
Overheid manipuleert de gegevens over verwachte geluids-overlast van Lelystad Airport Het ziet er naar uit dat bij  Lelystad Airport blijvend lage aanvliegroutes voor permanente overlast gaan zorgen. Dit zegt de CEO van Lucht Verkeersleiding Nederland in een interview op 24 januari 2018. De verkeerstromen van Lelystad Airport en Schiphol moeten ook in de toekomst gescheiden blijven en dat kan alleen als het luchtverkeer voor Lelystad lage aanvliegroutes heeft. Ook zien experts grote risico’s voor aanvaringen met vogels, aanvaringen op een hoogte van rond de 1800 meter waarbij vogels in de motoren terechtkomen, wat erg gevaarlijk is. In de komende week zal in de tweede kamer worden gedebatteerd over de situatie rondom Lelystad Airport. En dat kan spannend worden want de woordvoerder van de Christen Unie heeft zich uitgesproken voor uitstel van de luchthaven totdat duidelijkheid bestaat over de te verwachten overlast.
Vliegtuigen die van en naar Lelystad Airport vliegen lopen een tien keer hoger risico om in botsing te komen met zwermen vogels dan vliegtuigen in de omgeving van Schiphol. Dat stelt ecoloog en expert op het gebied van aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen, Luit Buurma. Het verhoogde risico heeft volgens hem te maken met de laagvliegroutes van Lelystad Airport. De vliegtuigen blijven over tientallen kilometers op circa 1.800 meter hoogte. Dat is een luchtlaag waar zich veel trekvogels kunnen bevinden. Die vliegen in groepen bij elkaar. Buurma is er van overtuigd dat de vliegtuigen daardoor een grote kans lopen in botsing te komen met deze vogels. In 2015 vonden er nabij luchthaven Schiphol circa 400 geregistreerde vogelaanvaringen plaats. Daarbij gaat het vaak om botsingen met vogels vlak boven de startbaan, op lagere snelheid. De risico's daarvan zijn beperkt. Op 1.800 meter hoogte kunnen vogels in de motoren terecht komen en daar zitten veel grotere risico's aan, zegt Buurma. De Nederlandse Luchtmacht maakt gebruik van een 'vogeltrekwaarschuwingssysteem'. Zo weten militaire vliegers precies in wel luchtvak er veel vogels aanwezig zijn en kunnen zij dat gebied mijden. Daardoor is het aantal aanvaringen met vogels bij defensie de afgelopen 20 jaar met 90% afgenomen. Buurma vindt het onbegrijpelijk dat er in de burgerluchtvaart geen gebruik wordt gemaakt van dergelijke technieken. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers verwacht ook meer vogelaanvaringen op de Lelystad-routes, zegt een woordvoerder van de vereniging. Over het thema is er ook contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Luchtverkeersleiding Nederland. bron: AD, 03/01/18   In een interview van 24 januari 2018 zegt de CEO van LVNL dat verkeerstromen van Lelystad en Schiphol gescheiden moeten blijven. Dat kan alleen als er lang laag gevlogen wordt. In een actualisatie van het MER zullen dus de lange lage vlieghoogtes gebruikt moeten worden als een realistische ‘worst-case’. Dit zal een onacceptabele vergroting van de overlast geven, welke in 2015 niet op de juiste wijze kon worden meegewogen in de besluitvorming rond het Luchthavenbesluit. Bron: Hoog Overijssel 24-1-2018