Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied: laag water in de Waddenzee
Uit Zeepost 892 10 januari - http://www.zeepost.info/%20archief/892.html - van Wouter van Dusseldorp uit Hoorn een bericht over de hoge waterstanden in het Markermeer. Dit als gevolg van de aanhoudende harde oosten wind. Deze situatie wordt vaak als argument gebruikt voor de noodzakelijke dijkversterking van de zeedijk tussen Hoorn en Amsterdam. De kritische bewoners van de dijkdorpen brengen daar vaak tegen in dat het wel meevalt met de opstuwing en de waterhoogtes hierbij. (In de afgelopen periode slechts 50 cm verhoging) Ook werd vaak ingebracht dat zo’n oostenwind meestal lage waterstanden meebrengt in de Waddenzee en dat het spuien van het IJsselmeer dus probleemloos kan blijven plaatsvinden in die omstandigheden. Laat dat nou net het zo blijken te zijn in dit geval: Zeepost Wind stuwt Markermeer en IJsselmeer op Door de hoge waterstand en de oostenwind is de waterstand aan de westkant van het Markermeer 50 cm boven het normale winterpeil. In Warder kwamen er zandzakken aan te pas om droge voeten te houden in buitendijks land. In Monnickendam liep de bouwkuip van de havenwerkzaamheden al vol water. In Hoorn en Enkhuizen zijn de sluizen naar achterliggende wateren gesloten. Het terrein van zwembad Warder en Reddingsstation Warder staat helemaal blank. Zandzakken moeten voorkomen dat het water de gebouwen in stroomt. Schipper Frans Walch van de KNRM verwacht dat de schade meevalt. Een probleempje is er wel. Zolang die zandzakken er liggen, kan de KNRM niet uitrukken. De camping van Edam staat voor het grootste deel blank. In Medemblik bezorgt het hoogwater Stadshavens handenvol werk. Wijnand Baerken van Stadshavens: ,,Wij zijn druk met het loshalen van boten in de Pekelharinghaven. Daar hebben we vaste steigers en de touwen komen te strak te staan bij hoog water. Daar hebben we extra personeel voor aan het werk. Ook is er een buis bij de cruisehaven kapot gegaan. Al met al is dit wel een flinke kostenpost voor ons.’’ Vandaag werd de piek in de wateraanvoer van de Rijn, met een topstand van 14,70 meter bij Lobith. Dat is 2,65 meter boven de normale stand, en volgens Rijkswaterstaat een niveau dat eens in de vijf jaar voorkomt. Dit levert geen echte problemen op. Het spuien gaat echter stukken beter door de Oostenwind van de afgelopen dagen. Gister was er een verlaging van 45 cm bij Kornwerderzand. Hoezo hoog water? De boot naar Ameland valt bijna droog Bijna overal in het land doen de gemalen op volle kracht hun slurpende werk, maar in de Waddenzee stond het water gister zo laag dat de veerboot naar Ameland amper nog voer. De dienstregeling naar Ameland is sterk ingekrompen omdat de vaargeul bijna droog staat. De boeien langs de geul liggen al op het droge. De dienstregeling naar Terschelling is aangepast aan de lage waterstanden. De boot naar Schiermonnikoog vaart vooralsnog volgens het normale schema. Oostenwind Het lage water is het gevolg van de krachtige oostenwind die het water de Waddenzee uitduwt. Vorige week nog was de situatie precies andersom en kwam het water zo hoog dat de veerdam in Holwerd moest worden afgesloten.