Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Jubileum-Jaarboek IJsselmeervereniging 2017
Ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan brengt de IJsselmeervereniging een Jubileum-Jaarboek uit. Het wordt een rijk geïllustreerd boek waarin we ingaan op 45 jaar IJsselmeervereniging met een historische terugblik en een dubbelinterview met de vertrokken en beoogde voorzitter. Daarnaast besteden we aandacht aan tal van zaken in de rubrieken: Visies op natuur en landschap van het IJsselmeergebied Het IJsselmeergebied als Dynamisch estuarium Energie en ruimte voor de Deltametropool? De historie van het IJsselmeergebied. In de laatstgenoemde rubriek aandacht voor de geschiedenis van de Watersport, de Gouden Eeuw, over Langzame tochten in en rond de Zuiderzee, de ontdekking van de ruimtelijke ordening, de prehistorische bewoners van het Zuiderzeegebied en de schilderachtige plaatsen van de Friese Kust. Het boek is voor leden gratis en zal op 4 november in het Zuiderzeemuseum worden gepresenteerd en is nadien voor niet- leden te koop voor € 15,- (excl. verzendkosten á € 4,-) Voor bestellingen en voorintekening ga naar: http://www.ijsselmeervereniging.nl/jubileum_jaarboek_2017.htm
Aanleiding In de discussie over de toekomstbestendigheid van het verenigingsblad “IJsselmeerberichten” kwam een concept naar voren waarin enerzijds de communicatie met de leden en de buitenwacht in toenemende mate via digitale media (digitale nieuwsbrief, facebook pagina en website nieuwsitems) zou gaan verlopen en anderzijds daarnaast een jaarboek waarin op diepgaandere wijze zou kunnen worden gewerkt aan kennisverspreiding, visieontwikkeling en vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor de doelstellingen van de IJsselmeervereniging. In samenhang met de viering van het 45-jarig bestaan van de vereniging ontstond de gedachte om bij wijze van experiment een jubileum-jaarboek uit te brengen. In dit experiment zou nagegaan kunnen worden hoe het boven genoemde concept zou kunnen gaan werken en zou tevens een mooi jubileumboek tot stand kunnen komen. De inhoud zou een mix moeten zijn van reflectie op de geschiedenis en toekomst van de vereniging, actuele situatie van het IJsselmeergebied met uitwerking van belangrijke thema’s zoals ontwikkeling van natuur en landschap, bedreigingen zoals windturbine parken en de eenzijdige belangstelling voor de economische functie van ruimte van het IJsselmeergebied. Daarnaast zou er ruim aandacht moeten komen voor een aantal (cultuur)historische onderwerpen, zoals dat een “jaarboek” betaamt.