Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Waterplanten overlast lijkt af te nemen
Zowel van de Randmeren als van het Markermeer bereiken ons berichten dat de waterplanten overlast afneemt: “De groei van fonteinkruid is in de Randmeren zo onstuimig dat watersporters er met hun boten niet meer doorheen komen. Daarom wordt het elke zomer één keer gemaaid door coöperatie Gastvrije Randmeren. Watersporters zouden liever meerdere keren willen maaien, maar daar is geen geld voor. De coöperatie beheert de recreatie-eilanden en laat jaarlijks forse oppervlakken maaien. De kosten worden betaald door de gemeenten langs de Randmeren. Over een paar jaar is het maaien misschien niet meer nodig. Uit de laatste karteringen van Rijkswaterstaat blijkt namelijk dat bodembedekkers zoals kranswieren de fonteinkruiden steeds meer verstikken en verdringen. Op een aantal plekken hoefde dit jaar voor het eerst niet meer gemaaid te worden.” Aldus de Coöperatie Gastvrije Randmeren / De Stentor, 02/08/17 En: “De overlast van het fonteinkruid in het Markermeer neemt sterk af. De plantenstengels verzwakken vlak boven de bodem en daardoor zakt het fonteinkruid naar beneden. Daar zal het langzaam afsterven, alleen de wortelstokken blijven in de bodem aanwezig. In het voorjaar zal met de juiste temperatuur en voldoende zonlicht op de bodem het fonteinkruid weer beginnen te groeien. De 'Egberdina' voer afgelopen weekend met een groep van de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV). Naar aanleiding van de commotie rond waterplanten wilden zij water- en bodemmonsters nemen in een gebied zonder- en een gebied met waterplanten. Maar de grote velden met fonteinkruid waren voor het grootste deel verdwenen, in ieder geval niet meer zo zichtbaar als twee weken terug. Toen waren er nog grote gebieden met wuivend, bloeiend fonteinkruid in bijzonder helder water te zien.” Aldus Wouter van Dusseldorp in “Zeepost”  wouter@zeepost.info Reddingboot Warder kan zichzelf redden Eerder berichtten wij dat de toenemende woeker van waterplanten zelfs de reddingboot van Warder (Hoornse Hop) in de problemen had gebracht. Dat blijkt gelukkig mee te vallen: “We hebben last van de waterplanten en moeten regelmatig achteruitslaan, maar nooit is een reddingsboot van ons Reddingsstation gered uit de waterplanten.” Aldus Eric Weiffenbach van Reddingsstation Warder. Al bij al goed nieuws van het waterplanten front: Veel natuurlijk herstel en biodiversiteit door de groei van waterplanten. De hinderlijke variant (het Fonteinkruid ) neemt af en maakt plaats voor bodem bedekkende plantengroei. Gelukkig kan het Reddingstation Warder uitstekend zijn belangrijke werk doen op dit druk bevaren stuk Markermeer. Lees verder: “Overlast fonteinkruid Markermeer neemt af” (366Kb .docx) Maaiwerk fonteinkruid in Randmeren afgerond De vissers zijn klaar met het maaien van het fonteinkruid in de Randmeren. Op het Veluwemeer viel het dit jaar mee. Op het Wolderwijd en Eemmeer moest wel flink gemaaid worden en de overlast op het Gooimeer was dit jaar groter dan ooit, aldus de coöperatie Gastvrije Randmeren. Dit jaar is op het Veluwemeer een gebied van 50 hectare gemaaid en op het Wolderwijd 56 hectare. Als laatste zijn het stukken op het Nuldernauw en het Eemmeer ontdaan van het fonteinkruid. De gemaaide planten worden gebruikt als meststof in de landbouw. Proeven om er papier mee te maken of andere toepassingen te vinden, zijn tot nu toe te duur en niet succesvol. De groei van fonteinkruid is in de Randmeren zo onstuimig dat watersporters er met hun boten niet meer doorheen komen. Daarom wordt het elke zomer één keer gemaaid door coöperatie Gastvrije Randmeren. Watersporters zouden liever meerdere keren willen maaien, maar daar is geen geld voor. De coöperatie beheert de recreatie-eilanden en laat jaarlijks forse oppervlakken maaien. De kosten worden betaald door de gemeenten langs de Randmeren. Over een paar jaar is het maaien misschien niet meer nodig. Uit de laatste karteringen van Rijkswaterstaat blijkt namelijk dat bodembedekkers zoals kranswieren de fonteinkruiden steeds meer verstikken en verdringen. Op een aantal plekken hoefde dit jaar voor het eerst niet meer gemaaid te worden. bron: Coöperatie Gastvrije Randmeren / De Stentor, 02/08/17