Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Denk mee in ons jongerenforum over de Toekomst van het IJsselmeergebied
De IJsselmeervereniging wil op haar jubileum symposium op 4 november 2017 een jongerenforum aan het woord laten over hun visie op de toekomst van het IJsselmeergebied. Daartoe zoeken wij jongeren tussen de 15 en 25 jaar, die geïnteresseerd zijn in de natuur en het ecosyteemherstel van het gebied. De opdracht aan de jongerengroep is: bereid een workshop voor om over de toekomst van het IJsselmeergebied te spreken. Op het symposium presenteren de deelnemers hun “resultaten” in welke vorm dan ook en geven dezelfde workshop aan het publiek als zij zelf hebben doorlopen. Tijd: 2 zaterdagen. Ben je nieuwsgierig hoe het ervoor staat met de natuur en het landschap in het IJsselmeergebied? Wil je met eigen ogen zien en horen wat er allemaal voor plannen voor (natuur)ontwikkeling en herstel van het ecosysteem zijn? Wil je een eigen visie vormen op de toekomst van de waterrijke, estuariene delta van Nederland? Doe dan mee met ons jongerenforum op de excursiedag zaterdag 9 september en het jubileum symposium van de IJsselmeervereniging op zaterdag 4 november 2017.   Op 9 september maken wij een tocht over het Markermeer met de zeiltjalk Liquenda. We varen uit vanuit de haven van Lelystad naar de Markerwadden. We leggen aan op het vorig jaar boven water gekomen, nieuw opgespoten eiland als gast van Natuurmonumenten. ’s Middags varen we door naar overkant van het Markermeer om uiteindelijk in Amsterdam  uit te komen. Onderweg op de boot doen jullie een workshop in kleine groep over hoe jij het gebied beleeft en de toekomst ervan ziet. Verschillende aspecten daarvan kunnen aan de orde komen, zoals herstel van het ecosysteem, de uitbreidingen van Amsterdam en Almere, natuurontwikkeling, de waarde van de natuur op zich etc. Jullie leggen die visies vast met het medium dat het beste bij je past, in woord en/of beelden, film of video, fotoreportage, tekeningen. Op 4 november viert de IJsselmeervereniging haar 45 jarig bestaan in het Zuiderzee museum te Enkhuizen. ’s Morgens krijgen jullie een rondleiding door het museum, tijdens de werklunch bereiden jullie het jongerenforum en de workshops voor. ‘s Middags zijn er keynote sprekers en enkele presentaties. Jullie presenteren daarna de resultaten van de excursiedag op 9 september: jullie visies op en ideeën voor de toekomst van het IJsselmeergebied. Het publiek, leden van de IJsselmeervereniging, belangstellenden en genodigden, gaan dan in kleine groepen eenzelfde workshop doen zoals jullie hebben gedaan. Jullie begeleiden deze workshops en gaan zo met het publiek in discussie. Wij sluiten af met een plenaire discussie. Daarna is er een afsluitende feestelijke borrel. Download deze bijlage voor meer details Contactpersoon: Soemini Kasanmoentalib   Tel: 06 17177157 Email: soemini@gmail.com Algemene informatie: info@ijsselmeervereniging.nl