Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

“Aanleg Marker Wadden lost niets op”
Onder deze titel schreef IJsselmeervereniging bestuurslid Willem Goudswaard een opinie artikel in dagblad Trouw. Hij stelt kritische vragen bij het draagvlak voor het project en de werkzaamheid voor de verbetering van de natuur van het Markermeer. Ook stelt hij dat nu een pas op de plaats moet worden gemaakt en de resultaten van de nu gerealiseerde eilanden eerst moet worden geëvalueerd. Naast verbaasde reacties dat iemand tegen zo iets moois van Natuurmonumenten kon zijn, waren er ook reacties (o.a. op facebook en onze reactie pagina van de website) die instemden met de kritische noot die in het opinie artikel wordt gekraakt over de beoogde doelen van het Marker Wadden project.  “Natuur maken waar al natuur is”, “we worden alsnog een drooggemaakte Markerwaard in gerommeld”, “eilanden van zand en stortsteen doen niets aan het slib”, “het zijn helemaal geen Wadden”, “als er bij die Marker Wadden ook veel waterplanten gaan groeien zijn we erg verkeerd bezig”. Enz. Naast deze reacties van Trouw lezers en lezers van onze website en facebookpagina werden wij ook benaderd i.v.m een afstudeerproject Politicologie over de besluitvormingsprocedures rond de Marker Wadden, waarin de vraag centraal staat hoe het mogelijk is dat er alleen maar voorstanders zijn voor de Marker Wadden. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van dit onderzoek! Lees verder: www.trouw.nl
Willem Goudswaard