Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Waterplantenwoeker in westelijk Markermeer en Randmeren is voor recreatievaart een bedreiging, maar voor de veevoederfabrikanten een kans!
Uit reacties van watersporters en havenbeheerders maken wij op dat de huidige waterplantenwoeker in het westelijk Markermeer en de Randmeren voor hen reden zijn hun hobby of beroep naar elders te verplaatsen. De havens langs de Noord Hollandse kust van Hoorn tot Durgerdam zijn voor zeilers, met hun diepstekende kielen en roeren steeds minder in trek. De veevoerindustrie is daarentegen geïnteresseerd in de verwerking van de waterplanten tot veevoer. De noodkreet van Erik Groot uit Heemstede spreekt boekdelen: » Uw oproep om het water in het Markermeer weer tot leven te wekken door dynamiek ondersteun ik van harte. Als het zo door gaat met de waterplanten dan wordt het echt een dooie boel. Ik vaar wedstrijden met een diepstekende jacht en overweeg om naar Enkhuizen of Medemblik te verkassen omdat het plezier er af gaat. Zeilen is eigenlijk niet meer goed mogelijk vanuit het westelijk deel Markermeer. Ankeren onder de dijk van de Gouwzee in de weekeinden is met een zeiljacht ook ernstig beperkt omdat de schroef vastloopt in de planten. Rijkswaterstaat is naïef waar het gaat om de risico's en meent door maaien vaarwegen weer open te stellen, helpt niet en is druppel op een gloeiende plaat. Ronduit lachwekkend is het idee dat je de velden ziet en er omheen kunt varen! Binnen 5 jaar staan we allemaal vanaf de dijken te kijken naar het gebied waar we eens konden varen. Slechte ontwikkeling. Sterkte met het realiseren van uw standpunt! Erik Groot, Heemstede Veevoer Ook ontvingen we een reactie van een veevoederfabrikant die informeerde wat er toch met al die gemaaide waterplanten wordt gedaan. Zijn Franse collega’s maken graag gebruik van het door de staat gemaaide zeewier bij havens en vaargeulen om daar op zeer winstgevende wijze hoogwaardig veevoer van te maken. Dit “gratis ingangsmateriaal” zou hij ook graag verwerken en daarmee zou een prima “businesscase”  ontstaan voor het op afdoende wijze maaien van de nu woekerende waterplanten. Het samenwerkingsverband Gastvrije Randmeren (Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren, in de vorm van een coöperatieve vereniging. De deelnemers zijn in eerste instantie de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde) is al jaren verantwoordelijk voor het maaien van waterplanten op enkele locaties ten behoeve van de waterrecreanten. Dat neemt niet weg dat op de Randmeren buiten de geulen vrijwel niet te varen valt en het beperkte maairegime voor de vaarrecreanten maar zeer beperkt soelaas biedt. Dit ondanks alle inspanningen van de vereniging Gastvrije Randmeren. Meer info: www.gastvrijerandmeren.nl Een vergelijkbaar initiatief is gaande in de Hoornse Hop waar de gemeente Hoorn en enkele andere gemeenten en organisaties het maaien organiseren en financieren. Ook hier wordt een keer per jaar gemaaid op enkele locaties zoals haveningangen. Het Fonteinkruid groeit in het Markermeer vanaf diepten tot 3,5 meter en vormt velden met bloei en zaad. Zeiljachten en kleinere motorboten kunnen hierin vastlopen of onbestuurbaar worden doordat grote hoeveelheden planten vast komen te zitten aan roeren en schroeven. Veel watersporters in deze gebieden overwegen momenteel te vertrekken met hun boot naar een IJsselmeerhaven ten noorden van de Houtribdijk, waar dit probleem veel minder speelt.