Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Verslag aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk
De aanbieding van de petitie 'Red de Zuyderzeedijk en bespaar € 200 miljoen' aan leden van de Vaste Tweede Kamercommissie I&M verliep succesvol. Er waren veel Kamerleden aanwezig bij de overhandiging van de petitie. Na het overhandigen van de handtekeningen bleven de Tweede Kamerleden ook uitgebreid met ons napraten. Bespreking in de Tweede Kamer Bij de bespreking in de Vaste Tweede Kamercommissie I&M was dat ook te merken. De partijen besteedden veel aandacht aan de petitie van de bezorgde bewoners en iedereen die de dijk een warm hart toedraagt. Resultaten Tijdens de behandeling van het onderwerp in de Tweede Kamer vroegen de Kamerleden met name om: Uitstel van de besluitvorming (het wegnemen van de tijdsdruk); Onafhankelijke (wetenschappelijke) toetsing; Een betere (wetenschappelijke) onderbouwing van de verschillende varianten, ook bij de afweging waarom een variant niet gekozen wordt; Onderzoek naar pompen op de Houtribdijk; Een onafhankelijke kostenberekening van de verschillende varianten. Geen integrale visie en draagvlak Verder miste men een integrale visie. Men miste ook voldoende draagvlak onder de bewoners en men benadrukte dat meekoppelkansen niet leidend zouden moeten zijn. Beter laat dan slecht De Minister zei in haar beantwoording op de vragen in eerste termijn over uitstel van de besluitvorming: "Beter laat dan slecht." En dat zij dat signaal ook aan HHNK heeft gegeven. In haar beantwoording van vragen in tweede termijn zei zij: "We nemen de tijd om het goed te doen. We hebben geen haast als blijkt dat er niet goed is afgewogen. We zullen laten zien dat er een goede afweging is gemaakt." Plan Spaargaren Over het Plan Spaargaren zei de Minister dat de pompen voor de langere termijn interessant zijn, maar op kortere termijn het probleem niet oplossen. ENW (Expertgroep Netwerk Waterveiligheid) heeft al naar pompen op de Houtribdijk gekeken en gezegd dat de baten niet opwegen tegen de kosten van de pompen. Spaargaren heeft herhaaldelijk aangegeven dat men niet met de juiste getallen rekent. Wij beschikken zelfs over offertes waaruit blijkt dat er miljoenen bespaard kunnen worden. Meekoppelkansen Over meekoppelkansen zei de Minister dat die niet leidend moeten zijn, niet als doel verheven moeten worden; het gaat om de waterveiligheid. Pas daarna moeten meekoppelkansen in beeld komen. Bewezen Sterkte 10 maart heeft ENW een positief advies uitgebracht over 'bewezen sterkte'. Vóór de zomer wordt nadere informatie verwacht, aldus de minister. Hoe nu verder In het najaar zal de Kamer nader geïnformeerd worden over onafhankelijke toetsing. Wij, en met ons de ruim 2500 ondertekenaars van de petitie, zijn tevreden met de uitkomst van de petitie. Onze zorgen worden geadresseerd en de Kamerleden dringen aan op onafhankelijk onderzoek en wetenschappelijke onderbouwing van de plannen. Geheime risico analyses Wij zijn erg blij dat onze zorgen vanaf nu serieus worden genomen en wij zullen u op de hoogte houden. Ook blijven wij aandringen op het openbaar maken van de risico analyses van de grootschalige grondverplaatsing op de slappe veengrond. Hiermee zijn risico's gemoeid die het HHNK kent maar niet openbaar wil maken.