Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk
Persbericht 13 juni 2017 Aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk Vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging hebben vandaag een petitie aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie I&M aangeboden. Bijna alle Tweede Kamerfracties waren vertegenwoordigd. John Kluessien uit Volendam sprak een begeleidend woord. Hij vroeg om uitstel van de besluitvorming over de versterking van de dijk van Hoorn tot Amsterdam, opdat er tijd komt voor serieus onderzoek naar alternatieven. De nadruk ligt nu op versterken in grond met alle nadelen en risico’s van dien, een integrale visie op de waterveiligheid in het Markermeergebied ontbreekt. Andere oplossingen die minder ingrijpend zijn voor de dijk en minder risicovol, zoals pompen in de dijk van Enkhuizen naar Lelystad, blijven buiten beeld. Kluessien benadrukte ook dat zo’n gemaal in de Houtribdijk het peil op het Markermeer op het niveau houdt waar de dijk al vele decennia tegen bestand is. En deze oplossing is ook nog eens meer dan 200 miljoen euro goedkoper. Bovendien is het dan ook niet meer nodig polders als de Ronde Hoep als calamiteitenberging te gebruiken. André Kuipers bracht naar voren dat er meer tijd moet worden genomen voor een wetenschappelijke onderbouwing bij de besluitvorming. 21 juni staat dit onderwerp op de agenda van de Vaste Tweede Kamercommissie I&M. Soemini Kasanmoentalib. 06 17177157 Joke van der Meer. 06 24828064  
Plein 2, Den Haag
Soemini - D66-kamerlid Rob Jetten
Aanbieden petitie 13-6-2017
Foto’s Ietje van Rein
Lees verder het artikel Trouw 10 juni 2017: Bang voor de dijkversterking