Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

SOS! Onze schepen vergaan twee keer Nederlands maritieme verleden op de politieke agenda
Op donderdagmiddag 6 juli 2017 organiseert prof.dr. André van Holk van het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland in samenwerking met The Missing Link -Drs Boudewijn Goudswaard-  het event in Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. Unieke en kostbare scheepswrakken langs de Nederlandse kust verdwijnen in hoog tempo. Dit bijzondere – nu nog tastbare – maritieme verleden gaat zonder dat we het merken verloren en dat mag niet gebeuren. Het is een maritiem verleden waar we trots op zijn en Nederland heeft gemaakt tot wat het nu is: een belangrijke maritieme natie. Het maritieme verleden is daarmee een belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit.   Willen we dit maritieme verleden redden, dan zullen we nu als samenleving actie moeten ondernemen! Er is een serieuze en substantiële inzet noodzakelijk van het gehele veld om dit probleem op de politieke agenda te zetten. Daarom nodigen wij u uit op 6 juli 2017 voor het event ‘SOS! Onze schepen vergaan twee keer.'   HOE GAAN WE DAT DOEN? We vragen een aantal experts uit de samenleving waaronder duikers, wetenschappers, vrijwilligers, politici, bestuurders, het bedrijfsleven, de maritieme industrie en de media met een stevige mening om mee te denken over een oplossing. Zij vormen op 6 juli de binnenring. U bent van harte uitgenodigd om in de buitenring plaats te nemen. Vanuit die positie kunt u indirect via de silent wall reageren op wat er wordt gezegd.   De bijeenkomst moet leiden tot een manifest van verontruste burgers aan de Tweede Kamer, met daarin onze aanbevelingen en oplossingsrichtingen. Het event vindt plaats bij Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad.  
Heeft u zich al aangemeld voor 6 juli? Zo niet, doe dit dan snel NU AANMELDEN
foto is overgenomen van wrakkenvanspakenburg.nl