Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

45 jaar IJsselmeervereniging
In het jaar 2017 bestaat de IJsselmeervereniging vijfenveertig jaar. Vijfenveertig jaar zijn we strijdbaar om het prachtige en nuttige IJsselmeergebied te behouden. Het IJsselmeergebied is mooi en van oorsprong goed genoeg zoals het is. Het heeft schitterende oevers en dijken, mooie historische havensteden, schippers en vissers hebben er hun werkterrein en broodwinning, tienduizenden watersporters recreëren er en honderdduizenden vogels, vissen en zoogdieren hebben er hun leefgebied. Maar vooral is het IJsselmeer de enige grootschalige open ruimte in ons land. De plek waar je weidsheid kunt beleven en waar het stil en donker kan zijn. Het IJsselmeer en Markermeer zijn geen plekken om duizenden woningen te bouwen, moerassen aan te leggen, wegen en hoogspanningsleidingen doorheen te leggen of grote aantallen windmolens in te plaatsen. Help ons dit soort dwalingen te voorkomen. Het jubileum willen we natuurlijk gepast vieren. Vieren met leuke dingen die vooral aandacht vragen voor het IJsselmeergebied als uniek en te beschermen waterrijke hart van Nederland: We brengen een jubileum-jaarboek uit,  waarin we stil staan bij het verleden, heden en toekomst van onze vereniging, maar vooral ook bij de actuele ontwikkelingen van het IJsselmeergebied. Ook komen er veel interessante verhalen over de rijke cultuurhistorie van het voormalige Zuiderzeegebied. Een mini-symposium waarin we veel aandacht besteden aan de inbreng van studenten en scholieren. Zij komen aan het woord met hun visie op het belang en de toekomst van het IJsselmeergebied onder het motto: “In the mirror of the lake” Natuurlijk ook een gezellige gelegenheid voor leden en bekenden elkaar weer eens te spreken en de banden weer aan te halen. Maar we zijn een kleine vereniging en goed aan de weg timmeren bij ons jubileum lukt ons niet als u ons niet extra helpt. Wilt ons helpen strijdbaar te blijven voor het IJsselmeergebied door een extra bijdrage over te maken op IBAN: NL57RABO0138365164 t.n.v. de IJsselmeervereniging onder vermelding “jubileumgift”. Een nieuw lid werven mag natuurlijk ook! Hartelijk dank voor uw steun.
Op zaterdag 4 november 2017 viert de IJsselmeervereniging haar 45 jarig bestaan in het Zuiderzeemuseum, met een blik op de betekenis en toekomst van het IJsselmeergebied in een mini-symposium met scholieren en studenten in de hoofdrol: “In the mirror of the lake”. Daarnaast presenteren we ons jubileum-jaarboek met veel actualiteit en historie van het IJsselmeergebied, aantrekkelijk verpakt voor veel lees- en kijkplezier in de wintermaanden!