Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Veiligheid primaire dijken zichtbaar via Waterveiligheidsportaal.nl
Op 30 maart hebben het Informatiehuis Water en het Hoogwaterbeschermingsprogramma het ‘Waterveiligheidsportaal’ gelanceerd tijdens de Water Info Dag in ‘s Hertogenbosch. Vanaf 1 april is www.waterveiligheidsportaal.nl beschikbaar. Via dit portaal melden waterschappen en andere keringbeheerders vanaf nu dijken aan die versterkt moeten worden. Met één druk op de knop is straks zichtbaar welke primaire dijken veilig zijn en welke nog niet. Per 1 januari 2017 gelden er nieuwe waterveiligheidsnormen voor de dijken in Nederland. Deze nieuwe normen zijn gebaseerd op de kans dat een gebied overstroomt en houden rekening met de gevolgen van een overstroming. De oude normen, daterend uit 1960, waren gebaseerd op de kans dat er water over de dijk kwam. Om de dijken aan de nieuwe normen te laten voldoen, is er een nieuwe manier van beoordelen ontwikkeld. Dijken die na beoordeling versterkt moeten worden, worden vervolgens via www.waterveiligheidsportaal.nl aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en staat de komende jaren gesteld voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. bron: Rijkswaterstaat, 30/03/17
Hoe zit het nu eigenlijk met de waterveiligheid in Nederland? Wat zijn “primaire waterkeringen” en welke veiligheidsnormen gelden hierbij? Dat zijn vragen die snel opdoemen als je in je naaste omgeving wordt geconfronteerd met grote plannen voor verzwaring van de dijken en andere waterkeringen. Omdat er voor de waterveiligheid in Nederland sinds januari 2017 nieuwe normen gelden, is een nieuwe informatiebron voor burgers en waterveiligheid professionals in het leven geroepen: een “Waterveiligheidsportaal”. Vanaf 1 april via: www.waterveiligheidsportaal.nl te bereiken. Met een inzichtelijke kaart wordt duidelijk welke de primaire waterkeringen zijn in Nederland en aan welke normen ze moeten voldoen. In de nabije toekomst kun je ook zien hoe de huidige toestand is en of er iets aan moet worden verbeterd. Ook veel informatie biedt  de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl waarop nieuws een films over de aanpak van de diverse plekken in Nederland waaronder het IJsselmeergebied.