Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

“Een gemaal in de Houtribdijk maakt een riskante en massieve dijkverzwaring overbodig”
Dick Plat en Carola Smit beten het spits af met het lied “het Noordeinde” waarmee de schoonheid van de oudste en langste dijk van Nederland wordt bezongen. Simon Groen uit Uitdam keek terug op 10 jaar overleg met het HHNK, waarbij de uitkomst al van tevoren leek vast te staan. Vervolgens gaf Wouter de Hollander uit Warder in vogelvlucht een overzicht van de ingrijpende verzwaringplannen: van 300 meter brede oeverdijken, binnen en/of buitenwaartse versterking tot compleet nieuwe dijksegmenten waarbij de oude dijk wordt afgegraven. Wat gebeurt er als je drainagegaten prikt en bouwt op de slappe maar waterdichte ondergrond? Risicoanalyses ontbreken tot op heden. Ingenieur Spaargaren en ingenieur Vroege zijn deskundigen met een ruime ervaring. Beiden hebben een prominente rol gespeeld in de ontwikkeling en uitvoering van de Deltawerken in Zeeland. Zij presenteerden hun alternatief van een gemaal in de Houtribdijk. Veiligheid staat voorop. In een duidelijk betoog hield Spaargaren het publiek voor dat met het “pompenplan” de risico’s die aan de huidige verzwaringplannen kleven worden vermeden. Het waterniveau is beheersbaar, aan de dijk hoeft slechts weinig te gebeuren, je voldoet aan de veiligheidsnormen en we besparen rond 250 miljoen euro zo becijferde hij. In twee brieven aan de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu hebben zij hun alternatief uiteengezet. De avond werd afgesloten met een motie. Hierin wordt de minister opgeroepen de huidige dijkversterkingsproject stop te zetten, in afwachting van een onafhankelijk en transparant onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen die Spaargaren en Vroege voorstellen. Verslag: John Kluessien
Met deze woorden vatte ingenieur Spaargaren afgelopen vrijdagavond zijn presentatie samen. De Botterzaal van Spaander in Volendam puilde uit. Vooral bewoners van de Markermeerdijk van Hoorn tot Durgerdam, maar ook leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten, hoofdingelanden van het HHNK, de IJsselmeervereniging en andere geïnteresseerden waren op de voorlichtingsavond van de Zuyderzeedijk Alliantie afgekomen. Het HHNK heeft onlangs haar oplossingen voor de dijkverzwaring aan het publiek gepresenteerd. De dijk gaat veel dijkbewoners aan het hart en zij maken zich grote zorgen.
Ingenieur Spaargaren
Simon Groen
Wouter de Hollander