Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Snelle veerverbindingen op het IJsselmeer voor recreanten en toeristen
De ANWB heeft provincies Noord-Holland en Flevoland en de betrokken gemeenten bij elkaar gebracht om plannen uit te werken om de regio zo beter bereikbaar te maken voor wandelaars en fietsers. Het idee voorziet in snelle veerverbindingen, zoals die nu worden onderhouden door Waterbus tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Gedeputeerden van de twee provincies zullen met de betrokken gemeenten plannen hiervoor uitwerken. Noord-Holland heeft er al € 3,4 miljoen voor gereserveerd. Fiets mee op de boot Het IJsselmeergebied wordt nog onvoldoende benut voor recreatie en toerisme, vindt de ANWB. Een netwerk van snelle veerverbindingen ontsluit toeristische bestemmingen beter en levert mogelijkheden op voor wandelen en fietsen. Voor de recreant is het belangrijk dat zijn fiets mee kan op een boot. Arjan de Bakker, teammanager Recreatie en Vrije Tijd bij Algemeen Ledenbelang, heeft de plannen voor een vervoernetwerk over water vorige week toegelicht op een conferentie met de provincies. De ANWB ziet op termijn ook kansen voor snelle bootverbindingen voor forensen, bijvoorbeeld tussen Almere en Amsterdam. Bron: website ANWB
Plannen voor snelle veerverbindingen over het Markermeer en IJsselmeer zijn een steeds terugkerend fenomeen. Ook tijdens de van Eesteren conferenties meerdere keren bepleit. Het gaat dan meestal om catamarans of draagvleugelboten die met hoge snelheid over het meer varen. Er moet in alle gevallen overheidsgeld bij de exploitatie en ook voor de infrastructuur (steigers en parkeervoorzieningen) moet de overheid opdraaien. Bestaande veren (bijv. Enkhuizen – Stavoren met de “Bep Glazius” en Enkhuizen - Urk, - Medemblik, veerboot Pampus etc.) houden maar net aan het hoofd boven water, en dan alleen in de zomer. Ook van het Waterbus project is bekend dat de bestaanszekerheid alleen kan worden gegarandeerd met structurele subsidie van de provincie Zuid-Holland. Een zin als “Het IJsselmeergebied wordt nog onvoldoende benut voor recreatie en toerisme, vindt de ANWB.” maakt ons van de IJsselmeervereniging niet echt blij. Meer veerboten kunnen zeker een goede bijdrage zijn aan het gebruik van het IJsselmeergebied. Te hoge snelheden zijn uiteraard ongewenst en gevaarlijk voor mens en dier, zeker op de toch al drukke plekken bij toeristische bestemmingen. Verder zijn de nautische omstandigheden op het IJsselmeer en Markermeer sterk verschillend van die op de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam, wat andere eisen met zich brengt voor een veilige vaart. Verder blijkt ook duidelijk dat de ANWB afscheid heeft genomen van de varende recreant en prioriteit geeft aan wandelaars, fietsers en automobilisten. Dat werd al eerder duidelijk met het opheffen van de zelfstandige redactie van de Waterkampioen en specialistische dienstverlening voor watersporters. Snelle veerverbindingen staan voor de ANWB dan ook in dienst van de bereikbaarheid van wandel- en fiets- recreatie bestemmingen en forensverkeer. Het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren zelf hebben kennelijk  niet de belangstelling van onze “Wielrijders Bond”.