Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Informatie over Crisisoefening Waterwolf op Marken
Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2016 vindt er een grootschalige crisisoefening plaats op Marken: ‘Crisisoefening Waterwolf’. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele toekomstige overstroming oefenen de crisispartners samen met de inwoners van Marken. Deze crisispartners zijn o.a.: Gemeente Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland. Waarom deze oefening? De belangrijkste doelen zijn: te ervaren hoe de samenwerking (op alle niveaus) tussen de partijen verloopt en met inwoners de crisisplannen in de praktijk te testen. Eén van deze plannen is het onlangs vastgestelde ‘Coördinatieplan Waterveiligheid Marken’. Dit plan beschrijft de crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming op Marken. Het plan is samen met de Eilandraad Marken en de verschillende crisispartners opgesteld. Doe mee met de evacuatie! Voor de ‘Crisisoefening Waterwolf’ zoeken we mensen die mee willen doen als evacué aan de evacuaties op woensdag 2 en donderdag 3 november a.s. Het programma start op beide dagen om 11.00 uur en duurt tot circa 15.00 uur. Wil je deelnemen als evacué? Meld je dan nu aan via www.waterland.nl/waterwolf. Zodra er meer bekend is ontvang je een e-mail met informatie. Naar verwachting is dit in de loop van september. Autoplan Marken Op woensdagavond 2 november rond 19.00 uur willen we met bewoners van Marken het autoplan oefenen. In het autoplan wordt beschreven hoe auto’s door de eigenaren veilig weggezet kunnen worden bij een dreigende overstroming. Het autoplan maakt deel uit van het Coördinatieplan Waterveiligheid Marken. Het oefenen van het autoplan is alleen voor inwoners van Marken. De uitvoering wordt begeleid door de hulpdiensten. Wil je meedoen met het oefenen van het autoplan? Meld je dan nu aan via www.waterland.nl/waterwolf. Meer informatie Meer informatie over de oefening en het Coördinatieplan Waterveiligheid Marken vind je op www.waterland.nl/waterwolf. Voor specifieke vragen verwijzen wij je naar: waterwolf@vrzw.nl